Vítejte

05.12.2014  Dopoledne s Mikulášem a jeho družinou
Zobrazit obrázek
Páteční dopoledne bylo ve znamení očekávání příchodu Mikuláše, čertů i andělů. Někteří žáčci se opravdu obávali, jelikož byli zapsáni v knize hříchů a museli slíbit, že se jejich chování zlepší. Ovšem Mikuláš se svou družinou odcházel ze školy nadšen, jelikož si ho dítka naklonila recitací různorodých básniček. Na počest Mikuláše se totiž každoročně koná recitační přehlídka žáků I. stupně.
  Více ...

05.12.2014  Digitálně a interaktivně


Od zahájení projektu Digitálně a interaktivně již uběhly dva měsíce. Do projektu vstoupily více než dvě desítky pedagogických pracovníků. V současné době pedagogičtí pracovníci absolvovali dvě školení z oblasti ICT techniky. V jiné klíčové aktivitě v současné době proběhlo výběrové řízení na dodávku ICT techniky pro naši školu. V projektu postupujeme podle daného harmonogramu činností a postupně naplňujeme jednotlivé výstupy projektu a klíčové aktivity.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, koordinátor aktivit na škole

03.12.2014  Den otevřených dveří
Zobrazit obrázek
Ve středu 3. 12. se konal na ZŠ Dvorská „ Den otevřených dveří.“ Budoucí prvňáčci i jejich rodiče si mohli prohlédnout školu, odborné učebny, jídelnu i družiny. Viděli ukázku výuky v prvních třídách, práci na interaktivní tabuli, využití interaktivních učebnic, práci s tablety a výuku v odborných učebnách. Malí předškoláci se aktivně zapojili do soutěžních klání, které pro ně připravili čertíci i andělé v tělocvičně.

Děkujeme všem studentům naší školy, kteří provázeli rodiče a děti a postarali se o sportovní dopoledne.

Mgr. Eva Gregorová
  Více ...

01.12.2014  Nedělní vycházka...
Zobrazit obrázek
Nedělní vycházka dětí z 1. a 2. oddělení školní družiny na netradiční prohlídku jeskyně Výpustek.
  Více ...

30.11.2014  ŠD 3. oddělení - LISTOPAD
Zobrazit obrázek
Chodíme na procházky a pozorujeme jak se mění příroda, zdokonalujeme se v bruslení, vyrábíme, kreslíme a pokud nám počasí přeje, sportujeme na hřišti.

Eva Mandysová
  Více ...

14.11.2014  Tvůrčí dílna
Zobrazit obrázek
Žáci druhých tříd si v blanenské galerii užili svatomartinské tvoření. Sestavovali rytířské helmy, zdobili svíčky, potiskovali trička a vyráběli i lampiony, které si mohli vzít do sobotního pochodu světýlek ke kostelu svatého Martina. Děti se také seznámily s životem sv. Martina a se zvyky, které se váží k jeho svátku.

Mgr. Eva Gregorová
  Více ...

07.11.2014  Marketing, účetní systémy
Zobrazit obrázek


To jsou názvy seminářů, které připravili pro žáky i učitele odborníci z praxe. Žáci, kteří jsou zapojeni do projektu Moje první firma se seznámili se základy marketingu, s marketingovým průzkumem, reklamou, distribucí, cenotvorbou, vedením a plánováním.
  Více ...

07.11.2014  Burza středních škol v Blansku
Zobrazit obrázek


Dne 7. 11. 2014 jsme se žáky 9. ročníku v rámci profesní volby navštívili Burzu středních škol v Blansku v Dělnickém domě, tentokrát škol nejen z našeho okresu. Žáci se mohli seznámit s obsahem studia, zaměřením, učebními plány zúčastněných škol. S pracovnicemi Úřadu práce v Blansku mohli zkonfrontovat nabídku s poptávkou na trhu práce. Informace získávali i od studentů zastoupených škol. Odnesli si materiály, které jim také pomohou při hledání optimálního oboru a školy.
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |