Vítejte

01.03.2015  Oznámení
Zobrazit obrázek
Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že od 9. 3. 2015 budou na naší škole probíhat stavební práce a v tomto období dojde proto k výrazným organizačním změnám a omezením, současně upozorňuji na nutnost zvýšené bezpečnosti při pohybu kolem staveniště. Stavební práce se budou týkat komplexu obou budov školy. Ze strany školního hřiště bude stavební prostor také vymezen.
  Více ...

25.02.2015  X. třída
Zobrazit obrázek


To je název fiktivní firmy, která vznikla v rámci kroužku Moje první firma. Předmětem činnosti je vzdělávání nejen seniorů v oblasti digitálních technologií.
  Více ...

21.02.2015  ŠD 4. oddělení - Hrátky s večerníčkem
Zobrazit obrázek
Ve středu 18. února jsme navštívili podruhé v tomto školním roce dětské oddělení knihovny. Program byl opět skvěle připravený. Tentokrát děti poznávaly ilustrátory dětských knih a večerníčků. Děti program velmi zaujal, udělali jsme si tedy v družině ještě ,,výstavku“ se jmény ilustrátorů a jejich dílem. Na závěr týdne jsme si udělali ještě malý pohádkový kvíz s křížovkou a zahráli velké večerníkové pexeso.

Bc. Ivana Prudká
  Více ...

20.02.2015  Hra na sochaře...
Zobrazit obrázek
Hra na sochaře, Body Art i sochání z letos velmi nedostatkového materiálu dopadlo na výbornou.

Iva Magdová
  Více ...

20.02.2015  Karneval na I. stupni
Zobrazit obrázek
Pubertální výrostek, generálka Čičinka, klaun, Pipi, odvážná školačka, a další p. učitelky v maskách. Ti všichni připravili pro děti zábavné dopoledne plné karnevalového veselí. Prvňáčci šli předvést svoje masky kamarádům do školky. Výuka matematiky i češtiny byla přizpůsobena myšlenkovým pochodům pirátů, vojáků, klonů, princezen, tanečnic, zvířátek a ostatních roztodivných masek. Třetí vyučovací hodina byla plně pod taktovkou klauna s fialovou hřívou. Maskovaná p. uč. Klimešová připravila pro rozdováděná dítka program v podobě soutěží, tance i reje masek. I paní kuchařky se přizpůsobily tomuto programu a v okénku vydávala jídlo zcela prostoduchá a nechápající kuchařka. Rej ustal a všechny masky se začaly těšit na prázdniny.

Mgr. Eva Gregorová
  Více ...

20.02.2015  Exkurze do VIDA science centra v Brně
Zobrazit obrázek


Název projektu: Zlaté české ručičky
Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.1.16/01.0044
(udržitelnost projektu)

V pátek dne 20.2. 2015 žáci 6.A třídy navštívili VIDA science centrum Brno, které se nachází v areálu brněnského výstaviště. Na ploše 4 600 m2 bylo instalováno více než 150 interaktivních exponátů. Všechny interaktivní exponáty mají pomoci zpřístupnit vědu a cestu k bádání, objevování a radosti z této činnosti. Pro žáky návštěva expozice znamenala možnost vyzkoušet si některé experimenty, objevovat neznámé, ale i zákonitosti světa v jeho souvislostech. Právě v těchto zmiňovaných souvislostech si žáci prohlédli mapy Země z hlediska vývoje v časové posloupnosti do minulosti i do vzdálené budoucnosti. Taktéž se mohli důkladně seznámit s činností např. oběhové soustavy, tepnami, žílami, vlásečnicemi. Zcela originální byl pro ně model srdce v řezu a jeho mechanický způsob činnosti. Nejlepší cestou pro objevování je tedy navštívit VIDA science centrum v Brně.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl

19.02.2015  Oznámení o vyhlášení ředitelského volna
Zobrazit obrázek
Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že jsem na den 9. 3. 2015 vyhlásil ředitelské volno dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z technických důvodů.

V Blansku dne 19. 2. 2015


Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

13.02.2015  Praha a Česká národní banka
Zobrazit obrázek


se staly pověstným „zlatým hřebem“ pro žáky, kteří od září navštěvují kroužek Moje první firma.
Přestože jsme se do Prahy vydali v nepříznivé datum, jednalo se totiž o pověstný pátek 13., vše proběhlo naprosto hladce, včetně páteční podvečerní zácpy na pražské výpadovce.
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |