Vítejte

13.12.2014  Alergeny
Zobrazit obrázek
Vážení strávníci,

dne 13. 12. 2014 nabývá účinnosti nařízení EU 1169/2011, které se týká veřejného, v našem případě, školního stravování. Z tohoto nařízení vyplývá povinnost informovat strávníky o výskytu alergenů v potravinách a pokrmech. Bylo vyčleněno 14 nejdůležitějších alergenů – viz. příloha Seznam alergenů.


V Blansku dne 1. 12. 2014

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

10.12.2014  Moje první firma
Zobrazit obrázek


Naše škola, která je příjemcem dotace, společně se svými partnery s finanční dotací realizuje projekt Moje první firma. Projekt běží plným proudem. Na každé škole se v rámci aktivit rozběhla činnost kroužků, ve kterých pracují pod vedením pedagogických pracovníků žáci příslušných škol. Další aktivitou, která se postupně realizuje, je oblast školení s tematikou marketingu, lidských zdrojů, právního poradenství, účetních systémů, daňového poradenství, do kterých již vstoupily všechny školy zapojené do projektu. ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou realizovala jako první škola v rámci projektu exkurzi do České národní banky.
  Více ...

10.12.2014  Veletrh středních škol v Brně
Zobrazit obrázek


Dne 10. 12. 2014 navštívili žáci naší školy již tradičně v rámci volby povolání Veletrh středních škol v Brně. Na veletrhu měli možnost navštívit prezentační stánky škol celého kraje, podívat se na informační videa, pohovořit se zástupci škol a odnést si propagační materiály. Návštěva veletrhu jim pomůže při orientaci v široké nabídce různých typů škol a usnadní jim výběr jejich další profesní orientace. V rámci našeho projektu Zlaté české ručičky, který úspěšně skončit se snažíme nadále žáky naší školy směrovat také k volbě škol, které nabízejí studium tradičních řemesel a škol technického směru.
  Více ...

08.12.2014  ADVENTNÍÍ DÍÍLNA TVOŘIIVOSTII
Zobrazit obrázek


KDY: 8. až 11. prosince 2014
KDE: školní družina – 1. a 2. oddělení, Iva Magdová, Alena Klimešová

Pozvánka zde

05.12.2014  Dopoledne s Mikulášem a jeho družinou
Zobrazit obrázek
Páteční dopoledne bylo ve znamení očekávání příchodu Mikuláše, čertů i andělů. Někteří žáčci se opravdu obávali, jelikož byli zapsáni v knize hříchů a museli slíbit, že se jejich chování zlepší. Ovšem Mikuláš se svou družinou odcházel ze školy nadšen, jelikož si ho dítka naklonila recitací různorodých básniček. Na počest Mikuláše se totiž každoročně koná recitační přehlídka žáků I. stupně.
  Více ...

05.12.2014  Digitálně a interaktivně


Od zahájení projektu Digitálně a interaktivně již uběhly dva měsíce. Do projektu vstoupily více než dvě desítky pedagogických pracovníků. V současné době pedagogičtí pracovníci absolvovali dvě školení z oblasti ICT techniky. V jiné klíčové aktivitě v současné době proběhlo výběrové řízení na dodávku ICT techniky pro naši školu. V projektu postupujeme podle daného harmonogramu činností a postupně naplňujeme jednotlivé výstupy projektu a klíčové aktivity.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, koordinátor aktivit na škole

03.12.2014  Den otevřených dveří
Zobrazit obrázek
Ve středu 3. 12. se konal na ZŠ Dvorská „ Den otevřených dveří.“ Budoucí prvňáčci i jejich rodiče si mohli prohlédnout školu, odborné učebny, jídelnu i družiny. Viděli ukázku výuky v prvních třídách, práci na interaktivní tabuli, využití interaktivních učebnic, práci s tablety a výuku v odborných učebnách. Malí předškoláci se aktivně zapojili do soutěžních klání, které pro ně připravili čertíci i andělé v tělocvičně.

Děkujeme všem studentům naší školy, kteří provázeli rodiče a děti a postarali se o sportovní dopoledne.

Mgr. Eva Gregorová
  Více ...

01.12.2014  Nedělní vycházka...
Zobrazit obrázek
Nedělní vycházka dětí z 1. a 2. oddělení školní družiny na netradiční prohlídku jeskyně Výpustek.
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
135 | 136 | 137 | 138 | 139 |