Vítejte

22.04.2015  Chceme mluvit hezky, učíme se česky
V měsíci dubnu 2015 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 obdržela rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2015. Dotace nám byla přidělena na základě rozhodnutí MŠMT ČR, jako poskytovatele dotace. V dotačním řízení jsme vypracovali projekt s názvem „Chceme mluvit hezky, učíme se česky“. Dotační program s názvem „Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015“; č. j.: MŠMT -32768/2014 byl zaměřen na realizaci aktivit spojených s integrací cizinců prostřednictvím vzdělávání. Vznikl realizační tým čtyř odborných pracovníků a jeden ICT technik. Úkolem realizačního týmu bylo splnit zadání projektu, ke kterému jsme se prostřednictvím schváleného projektu s názvem „Chceme mluvit hezky, učíme se česky“, zavázali.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl
ředitel školy

19.04.2015  Řezbářství
Zobrazit obrázek


14.4. – 16.4. 2015
Název projektu: Zlaté české ručičky
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1. 16/01.0044
(udržitelnost projektu)

to je další z řemesel, se kterými se žáci z I. stupně mohli seznámit v rámci projektu Zlaté české ručičky. Ve třech dnech se žáci vystřídali u řezbářského ponku a pod vedením řezbáře Pavla Hutěčky si mohli vyřezat z topolového dřeva různé ozdoby. Děti se naučily řezat lupínkovou pilkou a obrušovat svůj vlastnoručně vyřezaný výrobek smirkovým papírem.

Mgr. Eva Gregorová, Mgr. Petra Peterková
  Více ...

18.04.2015  MPP
Zobrazit obrázek
V měsíci dubnu jsme v rámci MPP měli možnost přivítat lektora primární prevence Pavla Kotoučka a slyšet jeho besedy na téma kouření, šikana, sex, AIDS a vztahy.

Žákům čtvrtých ročníků lektor vysvětlil pojem agrese (fyzická, psychická, sexuální a „kyber-šikana“) ve školním prostředí. Jak rozpoznat šikanu, jak se chovat k agresorům a jak pomoci obětem.
  Více ...

16.04.2015  Projekt Interaktivní cesta

Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.1.02/02.0174

Dne 16.4. 2015 se třída 8.A vydala do Moravského krasu. Na své cestě za poznáním se žáci nejdříve zastavili na Skalním Mlýně. V této osadě v současné době probíhala rekonstrukce vozovky spojující Skalní Mlýn s Punkevními jeskyněmi a stanicí lanovky. Největší změnou v této lokalitě je stavba Domu přírody Moravského krasu s celkovými uznatelnými náklady ve výši 83 760 401,- Kč. V době naší návštěvy byla postavena hrubá stavba. Naše výprava potom pokračovala přes Vilémovice směrem k propasti Macocha. U propasti Macocha jsme se zastavili na Horním můstku. Zde jsme si připomněli pověsti o Macoše, kterých je mimochodem více jak 12 verzí. Dále jsme zde pohovořili o technických parametrech propasti Macocha a z informační tabule u Horního můstku jsme si připomněli geologický vývoj a parametry propasti Macocha.
  Více ...

13.04.2015  Projekt Moje první firma
Zobrazit obrázek


Dne 26. 3. 2015 proběhl na naší škole 1. workshop projektu Moje první firma. Workshopu se zúčastnily školy zapojené do projektu reprezentované svými realizačními týmy. Předmětem a hlavním cílem workshopu bylo seznámení se s dosud realizovanými aktivitami, vyhodnocení činnosti a zkušeností z realizace projektu.
  Více ...

09.04.2015  ŠD - 2. oddělení BŘEZEN 2015
Zobrazit obrázek
Prezentace našeho oddělení v měsíci březnu se ochotně ujal JIRKA MUSIL.

Jak se mu to podařilo,posuďte sami.

Alena Klimešová
  Více ...

09.04.2015  Tablety ve škole
Zobrazit obrázek
Ve výuce pomocí nových technologií, ukazujeme dětem, že tablety nejsou jen na hraní, ale že mohou účinně pomáhat při vzdělávání. Dnes děti bojovaly v matematickém duelu. Jindy si hrajeme na reportéry a fotíme činnosti ve škole nebo třeba jarní kytičky. Zaujetí dětí je vidět i na přiložených fotografiích.
  Více ...

06.04.2015  Děti z 5. oddělení ŠD a 3.B ve VIDA! centru
Zobrazit obrázek
V sobotu 28.3. se 16 dětí z 5. oddělení ŠD a 3.B vydalo rozšířit si své znalosti do brněnského VIDA! centra. Všichni si vyzkoušeli mnoho nového a užili si spoustu legrace. V místním divadle vědy zhlédly děti několik pokusů šikovných VIDÁtorek. Výlet jsme zakončili troškou nezdravého mlsání.

Jana Přibilíková a Petra Přibilíková
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |