Vítejte

27.04.2015  Úprava vyučování
Vážení rodiče,

ve čtvrtek dne 30.4. 2015 bude upraveno vyučování z technických důvodů spojených se zateplováním školy a činnostmi s nimi souvisejícími takto:
I. stupeň – výuka bude probíhat do 11,40 hodin
II. stupeň - výuka bude probíhat do 12,10 hodin

V Blansku dne 27.4. 2015

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

24.04.2015  Beseda - kyberšikana
Zobrazit obrázek
Kyberšikana je druh šikany, který využívá elektronické prostředky, jako jsou mobilní telefony, e-maily, internet, blogy a podobně. Řada jejich projevů může spadat do oblasti kriminálních činů. O těchto nebezpečích se učíme v hodinách informatiky. Pro zpestření výuky jsme si pozvali por. Mgr. Petra Nečesánka z Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje.

Tiskový mluvčí seznámil žáky V. ročníků s nejčastějšími formy kyberšikany. Vyprávěl jim příběhy, které se opravdu staly a které musí policisté řešit. Doporučil dětem důležité kontakty, které by mohly použít v případě ohrožení.

Mgr. Eva Gregorová, Mgr. Petra Fojtíkov
  Více ...

24.04.2015  Cesta ve tmě
Zobrazit obrázek
Dne 24.4.2015 se v Blansku konala akce "Cesta ve tmě". Děvčata naší školy tam vystoupila se svojí skladbou se švihadly. Všem se sestava moc líbila, a tak jsem pro vás připravila malou "ochutnávku".

Mgr. Ivana Klimešová
  Více ...

23.04.2015  Pozvánka na akci
III. ročníku sportovně společenské charitativní akce You Dream We Run Blansko 2015
konané ve dnech 12. - 13. 6. 2015 v areálu hřiště ASK na Mlýnské ulici v Blansku.
Hlavním organizátorem letošního ročníku je "PROSEN"- spolek pro podporu osob sociálně či zdravotně znevýhodněných pod záštitou starosty města Blansko Mgr. Ivo Poláka.
  Více ...

22.04.2015  Chceme mluvit hezky, učíme se česky
V měsíci dubnu 2015 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 obdržela rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2015. Dotace nám byla přidělena na základě rozhodnutí MŠMT ČR, jako poskytovatele dotace. V dotačním řízení jsme vypracovali projekt s názvem „Chceme mluvit hezky, učíme se česky“. Dotační program s názvem „Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015“; č. j.: MŠMT -32768/2014 byl zaměřen na realizaci aktivit spojených s integrací cizinců prostřednictvím vzdělávání. Vznikl realizační tým čtyř odborných pracovníků a jeden ICT technik. Úkolem realizačního týmu bylo splnit zadání projektu, ke kterému jsme se prostřednictvím schváleného projektu s názvem „Chceme mluvit hezky, učíme se česky“, zavázali.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl
ředitel školy

19.04.2015  Řezbářství
Zobrazit obrázek


14.4. – 16.4. 2015
Název projektu: Zlaté české ručičky
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1. 16/01.0044
(udržitelnost projektu)

to je další z řemesel, se kterými se žáci z I. stupně mohli seznámit v rámci projektu Zlaté české ručičky. Ve třech dnech se žáci vystřídali u řezbářského ponku a pod vedením řezbáře Pavla Hutěčky si mohli vyřezat z topolového dřeva různé ozdoby. Děti se naučily řezat lupínkovou pilkou a obrušovat svůj vlastnoručně vyřezaný výrobek smirkovým papírem.

Mgr. Eva Gregorová, Mgr. Petra Peterková
  Více ...

18.04.2015  MPP
Zobrazit obrázek
V měsíci dubnu jsme v rámci MPP měli možnost přivítat lektora primární prevence Pavla Kotoučka a slyšet jeho besedy na téma kouření, šikana, sex, AIDS a vztahy.

Žákům čtvrtých ročníků lektor vysvětlil pojem agrese (fyzická, psychická, sexuální a „kyber-šikana“) ve školním prostředí. Jak rozpoznat šikanu, jak se chovat k agresorům a jak pomoci obětem.
  Více ...

16.04.2015  Projekt Interaktivní cesta

Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.1.02/02.0174

Dne 16.4. 2015 se třída 8.A vydala do Moravského krasu. Na své cestě za poznáním se žáci nejdříve zastavili na Skalním Mlýně. V této osadě v současné době probíhala rekonstrukce vozovky spojující Skalní Mlýn s Punkevními jeskyněmi a stanicí lanovky. Největší změnou v této lokalitě je stavba Domu přírody Moravského krasu s celkovými uznatelnými náklady ve výši 83 760 401,- Kč. V době naší návštěvy byla postavena hrubá stavba. Naše výprava potom pokračovala přes Vilémovice směrem k propasti Macocha. U propasti Macocha jsme se zastavili na Horním můstku. Zde jsme si připomněli pověsti o Macoše, kterých je mimochodem více jak 12 verzí. Dále jsme zde pohovořili o technických parametrech propasti Macocha a z informační tabule u Horního můstku jsme si připomněli geologický vývoj a parametry propasti Macocha.
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
135 | 136 | 137 | 138 | 139 |