Vítejte

05.10.2015  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY ŠKOLNÍ JÍDELNY
Zobrazit obrázek
Na základě dosavadních zkušeností z provozu nového objednávkového systému je nově stanovena doba na výběr obědů na 4 dny předem.
Odhlašování obědů zůstává 1 den předem.
V obou případech vždy do 14 hodin.

V Blansku dne 5. 10. 2015

Vedoucí stravování: Miroslava Dvořáková

Ředitel školy: Mgr. Bc. Dušan Krumnikl

02.10.2015  ŠD - 4. oddělení – ,,Hurvínkova abeceda slušného chování“
Zobrazit obrázek
V úterý 29. 9. 2015 jsme byli v knihovně na besedě s názvem ,,Hurvínkova abeceda slušného chování.“ Besedu si pro nás připravila nová paní vedoucí dětského a hudebního oddělení – Bc. Ivana Filoušová. Poslechli jsme si úryvky z Hurvínka a společně diskutovali o tom, jak se správně chovat (například kdy a jak máme pozdravit nebo jak se chovat v dopravních prostředcích). Po besedě jsme se seznámili s dětským oddělením a prohlédli si pár knih.

Bc. Ivana Prudká
  Více ...

30.09.2015  ŠD - 1. a 2. oddělení ZÁŘÍ
Zobrazit obrázek
POVĚSTI A POHÁDKY OD SVITAVY, OD SVRATKY
  Více ...

24.09.2015  Důležitá informace pro strávníky školní jídelny
Počátkem měsíce října 2015 přejde naše školní jídelna na nový objednávkový systém jídel a s tím i na možnost výběru ze dvou jídel.

Strávníci, či jejich zákonní zástupci, budou provádět výběr a odhlášky obědů prostřednictvím internetu nebo na objednávkovém terminálu ve školní jídelně, a to nejpozději do 14. hodiny předešlého dne. Ve 14 hodin bude provedeno stažení dat, v této době již není možné provádět jakékoli změny.

Každý strávník obdrží od vedoucí stravování přihlašovací heslo pro změny po internetu. Na objednávacím terminálu se provádějí změny automaticky pomocí čipu.

Vstup do internetového objednávkového systému zde.
  Více ...

11.09.2015  ČARODĚJNÁ ŠKOLA
Zobrazit obrázek
Ve čtvrtek dne 10.9.2015 žáci 3. a 4. ročníku naší školy navštívili divadlo Radost v Brně. Představení "Čarodějná škola" bylo vtipné, strašidelné, napínavé, ale i poučné. Hrdinkou příběhu je mladá čarodějnice, která se díky svému umění dostane ze světa čar a kouzel do světa lidí. Ve škole najde mezi svými spolužáky přátele i odpůrce, protože je trochu jiná a umí leccos jiného, než ostatní. Její příběh je tajemný a plný kouzel a triků, nechybí v něm ani humorné situace – zejména ze školního prostředí. Významnou součástí inscenace jsou – kromě působivé výpravy – také písně a hudba.

režie a hudba: Vlastimil Peška, výprava: Tomáš Volkmer – scéna a loutky, Sylva Zimula Hanáková – kostýmy

Děti si představení velmi užily.
  Více ...

27.08.2015  Umístění šaten
Vážení rodiče,

Pro školní rok 2015/2016 bude mít třída 1.B šatnu v hlavní budově školy.
Šatny v přístavbě školy budou mít třídy: 1.A, 1.C, 3.A.

V Blansku dne 27.8. 2015

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

31.07.2015  Projekt Moje první firma


Dne 31.7. 2015 bude ukončena činnost v projektu Moje první firma. Žadatel projektu společně se svými partnery splnil projektové zadání, cíle a úkoly, které si vytýčil na samotném počátku projektu. Svoje zkušenosti, poznatky a praktické rady použili členové realizačních týmů při tvorbě a zpracování brožury Studentská firma v praxi. Na každé ze zapojených škol pracovaly fiktivní firmy, které se lišily předmětem podnikání, a tudíž i svou podnikatelskou činností. Poznatky z praxe včetně hodnocení jsou zapracovány do brožury, která jako celek tvoří soubor námětů, postřehů, rad a doporučení pro realizaci fiktivních firem ve školách. Díky zkušenostem s realizací fiktivních firem jsme zároveň analyzovali míru potřebnosti, míru zkušeností žáků, pedagogů s problematikou podnikání. Poukázali jsme zároveň na slabá místa, se kterými jsme se setkali v průběhu realizace a která bude třeba i z centrální úrovně řešit, pokud se budeme soustavněji ve školách touto problematikou zabývat.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, hlavní manažer projektu
  Více ...

27.07.2015  Projekt Moje první firma


Dne 31.7. 2015 bude ukončena činnost v projektu Moje první firma. Žadatel projektu společně se svými partnery splnil projektové zadání, cíle a úkoly, které si vytýčil na samotném počátku projektu. V rámci realizace projektu navázalo 5 základních škol a jedna střední škola úzkou spolupráci. Spolupráce byla založena na řešení společných projektových úkolů, na výměně pracovních zkušeností a vzájemné komunikaci v rámci projektového týmu.
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |