Vítejte

31.05.2015  ŠD - 4. oddělení KVĚTEN
Zobrazit obrázek
Venku trávíme hodně času – chodíme na vycházky a na hřiště v okolí školy, hrajeme hry, učíme se skákat gumu, chodíme na dopravní hřiště. Nezapomněli jsme na maminky a vytvořili jim srdíčka z puzzlí. Protože nás tvoření baví, vyrábíme a kreslíme skoro každý den, například motýly.
  Více ...

28.05.2015  Projekt Moje první firma
Zobrazit obrázek


Společné pracovní setkání realizačního týmu a odborných pracovníků proběhlo ve dnech 22. a 23. 5. 2015. Cílem tohoto setkání bylo seznámit účastníky projektu se stavem realizace projektu a změnami na straně řídícího orgánu. Řešena byla také otázka příprav na 2. workshop projektu. Hlavním bodem jednání byla realizace výstupu z projektu Moje první firma, kterým je vydání brožury Studentská firma v praxi. Odborní pracovníci z jednotlivých škol v rámci diskuze vyjádřili své představy a doplňující náměty. Pro všechny školy zapojené do projektu byla upřesněna struktura práce, včetně jejího rozsahu pro jednotlivou školu. Důraz byl kladen také na části textu, které budou zaměřeny na analýzu pozitiv a negativ při realizaci studentských firem v praxi na jednotlivých školách.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, hlavní manažer projektu
  Více ...

28.05.2015  Prvňáčci na Olympiádě ve Velkých Opatovicích
Zobrazit obrázek
Dne 20. 5. 2015 se konal již XVII. ročník Olympiády žáků 1. tříd ve Velkých Opatovicích. Naši školu jelo reprezentovat 10 prvňáčků – dívky Bára Kroupová, Barbora Slouková, Tereza a Elena Bělehrádkovy, Veronika Helebrandová a z chlapců David Hráček, Pavel a Štěpán Burianovi, Jindřich Dostál a Jonathan Langr.
  Více ...

25.05.2015  Vážení rodiče, milí žáci,
Zobrazit obrázek
naši školu oslovila paní Mgr. Renata Vahalová, sestra paní Terezy Fagulcové, která je maminkou hendikepovaného syna Nicolase s prosbou, zda-li bychom nepomohli jejímu synovi Nicolasovi. Ten má na naší škole ve 2.B třídě sestřenici. Z toho důvodu jsme se rozhodli, že jim také pomůžeme sběrem víček, a proto nasbíraná víčka rozdělíme nově pro Nicolase a současně pro Kubíčka. Děkujeme za pochopení a pomoc.


V Blansku dne 25.5. 2015


Mgr. Bc. Dušan Krumnikl
  Více ...

16.05.2015  ŠD 3. a 4.oddělení – sobotní výlet na rozhlednu ve Veselici
Zobrazit obrázek
V sobotu 16.5.2015 se děti ze 3. a 4.oddělení vypravily na výlet. Jeli jsme autobusem do Veselice a odtud se vydali na turistickou vycházku dlouhou asi 6 km. První zastávka byla na rozhledně Podvrší, kde jsme po překonání prvotních obav z výšky všichni zdolali 168 schodů. Počasí nám přálo, výhled do okolí byl nádherný. Po svačině a nákupu suvenýrů jsme šli přes Obůrku na Češkovice, kde jsme si na hotelu Panorama prohlédli zvířátka – oslíka Sazínka, oslici Rozárku, kozičku, králíky a morčata. Poté jsme šli lesem do Blanska na přehradu, kde jsme na hřišti počkali na rodiče. Přestože jsme byli hladoví a trochu unavení, byli jsme plní zážitků a domů z hřiště se nám odcházet nechtělo.

Bc. Ivana Prudká a Eva Mandysová
  Více ...

15.05.2015  Projekt učí učitele


Pedagogové z padesáti škol, které se zapojily do projektu Digitálně a interaktivně, budou ovládat práci s tablety a dotykovými zařízeními. Školením, vedoucím ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky, prochází 768 učitelů, kteří se po prezenčních kurzech dále distančně vzdělávají prostřednictvím e-mentoringu a e-learningu na speciálně upraveném webovém rozhraní.
  Více ...

15.05.2015  Dopravní soutěž mladých cyklistů – postup do kraje
Zobrazit obrázek
Starší – I. a II. místo, mladší – II. a IV. místo, Kateřina Demová – I. místo - jednotlivci

V letošním roce se zúčastnila čtyři čtyřčlenná družstva této náročné soutěže. Žáci museli zvládnout test z pravidel silničního provozu, I. pomoc, obávanou jízdu zručnosti, jízdu podle pravidel silničního provozu na dětském hřišti a práci s mapou.
Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Eva Gregorová
  Více ...

13.05.2015  Za krásami Anglie
Ve dnech 3. – 8. května se 22 žáků naší školy vypravilo na poznávací a vzdělávací zájezd do Velké Británie, konkrétně do Anglie. V Anglii jsme měli možnost navštívit překrásné historické městečko York na severu Anglie. Zde jsme si prohlédli největší gotickou katedrálu v Anglii York Minster a prošli se bludištěm středověkých uliček a městskými hradbami, ze kterých jsme mohli obdivovat upravené anglické zahrady. Do historie osídlování britských ostrovů jsme nahlédli v muzeu Jork Viking Center, které se věnuje době Vikingů a jejich působení ve Velké Británii. Na vozíčcích jsme si projeli typické vikinské vesničky a dověděli jsme se, že Vikingové byli velice zručnými řemeslníky. Vrcholem našeho prvního dne v Anglii byla návštěva místní čokoládovny, kde se vyrábí cukrovinky známé i u nás. Průvodkyně nás seznámila s technologií výroby čokolády a nakonec jsme si všichni měli možnost vyrobit vlastní čokoládové lízátko, které jsme poté i s chutí snědli.
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
135 | 136 | 137 | 138 | 139 |