Vítejte

30.04.2015  ŠD - 3. oddělení DUBEN 2015
Zobrazit obrázek
Začátkem dubna jsme si připomněli Velikonoce. Vyrobili jsme si velikonoční košíčky a 3D vajíčka z papíru, navštívili jsme velikonoční
výstavu a zahájili jsme cyklistickou sezonu na dopravním hřišti.

Eva Mandysová
  Více ...

30.04.2015  Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině
Zobrazit obrázek
Podle ustanovení § 123, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji k 1. 9. 2015 výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 160,- Kč měsíčně.

V Blansku dne 30. 4. 2015

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

28.04.2015  Štafetový pohár okresu Blansko
Zobrazit obrázek
Dne 28.4.2015 se konala soutěž " Štafetový pohár okresu Blansko". Naše škola se letos zúčastnila poprvé, ale i tak si dokázala vybojovat skvělá umístění. V konkurenci 8 škol se umístila na 1. místě v kategorii 1. - 3. třída. Ve starší kategorii na těsném 4. místě a při smíšených štafetách opět na těsném 4. místě. Závod se vydařil, nasbírali jsme spoustu zkušeností a těšíme se do dalších ročníků. Díky patří především zúčastněným závodníkům: Lucie Kniesová, Dominika Bezdíčková, Terezka Hráčková, Bára Sedláková, Saša Turžanskaja, Anička Vrbová, Martin Grunvald, Dušan Lath, Kryštof Kroupa, Adam Pavel Tvarog, Vojta Přikryl, Nikola Manová, Lucie Matušková, Zuzana Hloušková, Nikola Staňková, Michaela Kniesová, Adam Nečas, Vašek Kalinec, David Brodecký, Dominik Kunčák.

Dětí je hodně a bylo vidět hlavně týmového ducha a spolupráci. Všichni žáci se podporovali a atmosféra byla skvělá (viz. fotografie).
  Více ...

27.04.2015  Úprava vyučování
Vážení rodiče,

ve čtvrtek dne 30.4. 2015 bude upraveno vyučování z technických důvodů spojených se zateplováním školy a činnostmi s nimi souvisejícími takto:
I. stupeň – výuka bude probíhat do 11,40 hodin
II. stupeň - výuka bude probíhat do 12,10 hodin

V Blansku dne 27.4. 2015

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

24.04.2015  Beseda - kyberšikana
Zobrazit obrázek
Kyberšikana je druh šikany, který využívá elektronické prostředky, jako jsou mobilní telefony, e-maily, internet, blogy a podobně. Řada jejich projevů může spadat do oblasti kriminálních činů. O těchto nebezpečích se učíme v hodinách informatiky. Pro zpestření výuky jsme si pozvali por. Mgr. Petra Nečesánka z Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje.

Tiskový mluvčí seznámil žáky V. ročníků s nejčastějšími formy kyberšikany. Vyprávěl jim příběhy, které se opravdu staly a které musí policisté řešit. Doporučil dětem důležité kontakty, které by mohly použít v případě ohrožení.

Mgr. Eva Gregorová, Mgr. Petra Fojtíkov
  Více ...

24.04.2015  Cesta ve tmě
Zobrazit obrázek
Dne 24.4.2015 se v Blansku konala akce "Cesta ve tmě". Děvčata naší školy tam vystoupila se svojí skladbou se švihadly. Všem se sestava moc líbila, a tak jsem pro vás připravila malou "ochutnávku".

Mgr. Ivana Klimešová
  Více ...

23.04.2015  Pozvánka na akci
III. ročníku sportovně společenské charitativní akce You Dream We Run Blansko 2015
konané ve dnech 12. - 13. 6. 2015 v areálu hřiště ASK na Mlýnské ulici v Blansku.
Hlavním organizátorem letošního ročníku je "PROSEN"- spolek pro podporu osob sociálně či zdravotně znevýhodněných pod záštitou starosty města Blansko Mgr. Ivo Poláka.
  Více ...

22.04.2015  Chceme mluvit hezky, učíme se česky
V měsíci dubnu 2015 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 obdržela rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2015. Dotace nám byla přidělena na základě rozhodnutí MŠMT ČR, jako poskytovatele dotace. V dotačním řízení jsme vypracovali projekt s názvem „Chceme mluvit hezky, učíme se česky“. Dotační program s názvem „Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015“; č. j.: MŠMT -32768/2014 byl zaměřen na realizaci aktivit spojených s integrací cizinců prostřednictvím vzdělávání. Vznikl realizační tým čtyř odborných pracovníků a jeden ICT technik. Úkolem realizačního týmu bylo splnit zadání projektu, ke kterému jsme se prostřednictvím schváleného projektu s názvem „Chceme mluvit hezky, učíme se česky“, zavázali.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl
ředitel školy

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
135 | 136 | 137 | 138 |