Vítejte

28.10.2015  Zdravá 5
Zobrazit obrázek
V měsíci říjnu se žáci prvního stupně zúčastnili programu Zdravá 5. Jde o celorepublikový vzdělávací program, který je zaměřen na zdravý životní styl.
Lektorka Monika v rámci dvouhodinového bloku seznámila zábavnou formou žáky se zásadami zdravého stravování, složením jídelníčku, pitným režimem a zásadami hygieny.
Děti si vyzkoušely přípravu zdravé svačiny. Na každé téma byly připraveny soutěžní úkoly, které žáci plnili rozděleni do skupin. Na závěr si sestavili z ovoce a zeleniny obrázky, na kterých si potom pochutnali.

Učitelky 1. stupně
  Více ...

19.10.2015  Podzimní tvoření
Zobrazit obrázek
Ve třídě 1.C jsme si s dětmi povídali o podzimu a o podzimní přírodě. Na vycházce jsme si prohlédli podzimní stromy, zjistili jsme rozdíl mezi jehličnatými a listnatými a také jsme se naučili některé stromy pojmenovat.
  Více ...

12.10.2015  POZOR
Zobrazit obrázek
Termín sběru papíru je prodloužen do 27.10. 2015 z důvodu opravy kanalizace na školním dvoře.

Mgr. Petra Přibilíková

12.10.2015  ŠD - 1. a 2. oddělení ŘÍJEN
Zobrazit obrázek
POVĚSTI A POHÁDKY OD SVITAVY, OD SVRATKY
  Více ...

05.10.2015  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY ŠKOLNÍ JÍDELNY
Zobrazit obrázek
Na základě dosavadních zkušeností z provozu nového objednávkového systému je nově stanovena doba na výběr obědů na 4 dny předem.
Odhlašování obědů zůstává 1 den předem.
V obou případech vždy do 14 hodin.

V Blansku dne 5. 10. 2015

Vedoucí stravování: Miroslava Dvořáková

Ředitel školy: Mgr. Bc. Dušan Krumnikl

02.10.2015  ŠD - 4. oddělení – ,,Hurvínkova abeceda slušného chování“
Zobrazit obrázek
V úterý 29. 9. 2015 jsme byli v knihovně na besedě s názvem ,,Hurvínkova abeceda slušného chování.“ Besedu si pro nás připravila nová paní vedoucí dětského a hudebního oddělení – Bc. Ivana Filoušová. Poslechli jsme si úryvky z Hurvínka a společně diskutovali o tom, jak se správně chovat (například kdy a jak máme pozdravit nebo jak se chovat v dopravních prostředcích). Po besedě jsme se seznámili s dětským oddělením a prohlédli si pár knih.

Bc. Ivana Prudká
  Více ...

30.09.2015  ŠD - 1. a 2. oddělení ZÁŘÍ
Zobrazit obrázek
POVĚSTI A POHÁDKY OD SVITAVY, OD SVRATKY
  Více ...

24.09.2015  Důležitá informace pro strávníky školní jídelny
Počátkem měsíce října 2015 přejde naše školní jídelna na nový objednávkový systém jídel a s tím i na možnost výběru ze dvou jídel.

Strávníci, či jejich zákonní zástupci, budou provádět výběr a odhlášky obědů prostřednictvím internetu nebo na objednávkovém terminálu ve školní jídelně, a to nejpozději do 14. hodiny předešlého dne. Ve 14 hodin bude provedeno stažení dat, v této době již není možné provádět jakékoli změny.

Každý strávník obdrží od vedoucí stravování přihlašovací heslo pro změny po internetu. Na objednávacím terminálu se provádějí změny automaticky pomocí čipu.

Vstup do internetového objednávkového systému zde.
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
135 | 136 | 137 | 138 | 139 |