Vítejte

01.11.2015  Upozornění
Zobrazit obrázek
Od 1.11. 2015 do 31. 3. 2016

je školní hřiště

U Z A V Ř E N O !!!

29.10.2015  Zahraniční jazykový kurz pro učitele
Zobrazit obrázek


Ve dnech 11. 10. - 24. 10. 2015 jsme se zúčastnily v rámci projektu EU jazykového kurzu na Maltě. Malta - ostrovní stát ležící ve Středozemním moři jižně od Sicílie na křižovatce cest mezi Gibraltarem, Suezem, Sicílií a Tuniskem. Ostrov Malta měří na délku zhruba 25 km a na šířku 12 km. Ač malá země /tvoří ji ostrovy Malta, Gozo a Comino/, má velmi bohatou historii spojenou s vládou Řádu maltézských rytířů a nadvládou Britů. Na ostrově Malta žije většina obyvatel, leží zde hlavní město státu a jediné letiště. Nejsou tam řeky ani hory. Povrch je mírně zvlněný, s nízkými kopci. Úředním jazykem je angličtina a maltština. Angličtina se vyučuje od první třídy základní školy, píše v ní denní tisk, vysílá televize a promítají se filmy.
  Více ...

28.10.2015  Zdravá 5
Zobrazit obrázek
V měsíci říjnu se žáci prvního stupně zúčastnili programu Zdravá 5. Jde o celorepublikový vzdělávací program, který je zaměřen na zdravý životní styl.
Lektorka Monika v rámci dvouhodinového bloku seznámila zábavnou formou žáky se zásadami zdravého stravování, složením jídelníčku, pitným režimem a zásadami hygieny.
Děti si vyzkoušely přípravu zdravé svačiny. Na každé téma byly připraveny soutěžní úkoly, které žáci plnili rozděleni do skupin. Na závěr si sestavili z ovoce a zeleniny obrázky, na kterých si potom pochutnali.

Učitelky 1. stupně
  Více ...

19.10.2015  Podzimní tvoření
Zobrazit obrázek
Ve třídě 1.C jsme si s dětmi povídali o podzimu a o podzimní přírodě. Na vycházce jsme si prohlédli podzimní stromy, zjistili jsme rozdíl mezi jehličnatými a listnatými a také jsme se naučili některé stromy pojmenovat.
  Více ...

12.10.2015  POZOR
Zobrazit obrázek
Termín sběru papíru je prodloužen do 27.10. 2015 z důvodu opravy kanalizace na školním dvoře.

Mgr. Petra Přibilíková

12.10.2015  ŠD - 1. a 2. oddělení ŘÍJEN
Zobrazit obrázek
POVĚSTI A POHÁDKY OD SVITAVY, OD SVRATKY
  Více ...

05.10.2015  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY ŠKOLNÍ JÍDELNY
Zobrazit obrázek
Na základě dosavadních zkušeností z provozu nového objednávkového systému je nově stanovena doba na výběr obědů na 4 dny předem.
Odhlašování obědů zůstává 1 den předem.
V obou případech vždy do 14 hodin.

V Blansku dne 5. 10. 2015

Vedoucí stravování: Miroslava Dvořáková

Ředitel školy: Mgr. Bc. Dušan Krumnikl

02.10.2015  ŠD - 4. oddělení – ,,Hurvínkova abeceda slušného chování“
Zobrazit obrázek
V úterý 29. 9. 2015 jsme byli v knihovně na besedě s názvem ,,Hurvínkova abeceda slušného chování.“ Besedu si pro nás připravila nová paní vedoucí dětského a hudebního oddělení – Bc. Ivana Filoušová. Poslechli jsme si úryvky z Hurvínka a společně diskutovali o tom, jak se správně chovat (například kdy a jak máme pozdravit nebo jak se chovat v dopravních prostředcích). Po besedě jsme se seznámili s dětským oddělením a prohlédli si pár knih.

Bc. Ivana Prudká
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
135 | 136 | 137 | 138 |