Vítejte

02.06.2016  ŠD - 3. a 4. oddělení - PLANETÁRIUM BRNO
Zobrazit obrázek
V sobotu 28. května jsme se se skupinou dětí ze 3. a 4. oddělení vydali na výlet do Brna. Naším cílem bylo Planetárium na Kraví hoře, kde jsme navštívili pořad "Ptačí ostrov". Před samotným filmovým dobrodružstvím se děti seznámily se souhvězdími na obloze, s planetami, které můžou vidět a také s Měsícem a jeho fázemi. Po skončení pořadu jsme si díky krásnému počasí užili také vědeckou stezku - podívali jsme se do krasohledů a dalekohledů, vyzkoušeli zvukovod nebo se také pokoušeli zvedat 8 kg váhy na různých planetách či na Slunci. Celý výlet jsme zakončili osvěžujícím mlsáním.

Jana Přibilíková, Jana Bačíková, Petra Přibilíková
  Více ...

02.06.2016  Džungle pod nohama
Zobrazit obrázek
V měsíci květnu se žáci šestých tříd zúčastnili terénní výuky v Krásensku s názvem „Džungle pod nohama“. Pod vedením zkušených lektorů ze sdružení Lipka se v přírodě seznamovali s bezobratlými organismy. Děti si vyzkoušely nejrůznější činnosti – práci ve skupinách, mapování neznámého terénu, sběr , ukládání a určování hmyzu s profesionálním vybavením, zpracovávání a třídění poznatků získaných v přírodě, práci s atlasy a encyklopediemi, prezentaci a zhodnocení své práce před ostatními spolužáky, to vše bylo doplněno několika zajímavými hrami. Z celé akce si všichni odnesli zajímavé poznatky a plno nových zkušeností. V příštím školním roce určitě využijeme další výukové programy, které Lipka nabízí.

Mgr. Renata Rysová
  Více ...

01.06.2016  Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině
Zobrazit obrázek
Podle § 123, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

stanovuji

ke dni 1.9. 2016 výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 160,- Kč měsíčně.

V Blansku dne 1.6. 2016

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy

31.05.2016  Okresní přebor základních škol v bowlingu
Zobrazit obrázek
V úterý 31. května se uskutečnil okresní přebor základních škol v bowlingu.

O vítězství bojovalo 10 družstev reprezentujících základní školy okresu Blanska. Naše škola se umístila na druhém místě a získala 1193 bodů ve dvou kolech.
  Více ...

26.05.2016  Vítězství našich prvňáčků na olympiádě
Zobrazit obrázek
Dne 25. 5. 2016 se konal již XVIII. ročník Olympiády žáků 1. tříd ve Velkých Opatovicích. Naši školu jelo reprezentovat 10 prvňáčků – dívky Bedřiška Švábenská, Ema Králová, Eliška Zamazalová, Anna Valášková, Karolína Konečná a chlapci Petr Brodecký, Jan Musil, Mikuláš Jirků, Martin Tomášek, Jakub Kouřil
  Více ...

25.05.2016  Schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků
Zobrazit obrázek
Schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků
dne 31. 5. 2016 v 15.30 h v jídelně školy

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků naleznete zde.

25.05.2016  Školní výlet na hrad Veveří
Zobrazit obrázek
Žáci třetích tříd absolvovali poutavý program na hradě Veveří necelých 10 km od Brna. V tzv. Přihrádku si děti vyzkoušely zdobení látek potiskem, uviděly práci řemeslníků, vystřelily si z kuše, prohlédly si repliky zbraní. Byla pro ně připravena i žonglérská dílna a představení Cirkus: divadlo s kejklíři a loutkami. Žáci si prohlédli i zpřístupněné prostory hradu.
  Více ...

20.05.2016  Edukativně-stimulační skupiny
Zobrazit obrázek
Ve dnech 9. a 10. 5. 2016 se konaly poslední Edukativně-stimulační skupiny pro budoucí předškoláky naší školy. Celkem skupinky navštěvovalo 38 předškoláků se svými rodiči.

Poslední, desátou hodinu, jsme šli hledat poklad. Po cestě děti plnily různé úkoly a odměna je čekala v malé tělocvičně školy.
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |