Vítejte

18.06.2016  1.A - Návštěva ve včelím úle
Zobrazit obrázek
Prvňáčci v pátek 17. června navštívili Školské zařízení pro environmentální vzdělávání Jezírko v Soběšicích u Brna. V programu Návštěva ve včelím úle se seznámili se životem včel. Nejdříve shlédli pohádku, s vývojem včely a s jedinci ve včelstvu se seznámili formou didaktického puzzle, také ochutnali včelí produkty a při pohybových hrách na louce si vyzkoušeli různá zaměstnání včelích dělnic. Nakonec u proskleného včelího úlu pozorovali život včel.

Mgr. Petra Peterková
  Více ...

16.06.2016  Slavnostní vyhlášení nejlepších žáků Blanska s naší žákyní
Zobrazit obrázek
Ve čtvrtek 2. 6. 2016 se konalo v hudebním salónku blanenského muzea slavnostní ocenění nejlepších žáků ZŠ města Blanska. Za naši školu byla vybrána Darina Nováčková. A proč právě tato žákyně?
  Více ...

16.06.2016  Pozvánka na zajímavou akci
Zobrazit obrázek
"Dny otevřených dveří" na Dětském dopravním hřišti v Blansku

Pozvánku na akci naleznete zde.

10.06.2016  Pasování prvňáčků na čtenáře v Městské knihovně Blansko
Zobrazit obrázek
Děti předvedly, co všechno se za svůj první školní rok naučily. Přečetly úryvky z pohádek, složily čtenářský slib a byly rytířem pasovány na čtenáře. Odměnou za celoroční snažení jim byla knížka Knihožrouti a pamětní list.

Mgr. Petra Fojtíková
  Více ...

06.06.2016  Den dětí 1. 6. 2016
Zobrazit obrázek
Zajímavý den prožili žáci naší školy dne 1. 6. 2016. Byl to den plný překvapení a nevšedních zážitků. Program Dne dětí začal pro naše žáky na přehradě. Zde měli žáci možnost se seznámit a vidět na vlastní oči naše dravé ptáky, které cvičí a pečují o ně pracovníci Seiferos cz. o.p.s. Na úvod pan Svoboda poučil všechny přítomné o způsobu života dravých ptáků a jejich ochraně. V další části programu předvedli pracovníci Seiferos letové ukázky dravých ptáků, kde žáci viděli orla, sýce rousného, raroha velkého, raroha jižního, sovici sněžnou, puštíka bělohlavého, sovu pálenou. Blanenská přehrada k letovým ukázkám vytvořila ideální kulisu. Za tradiční a dlouholetou spolupráci obdržela naše škola pamětní list od Seiferos cz. o.p.s. Na přehradě program skončil a žáci se přesunuli do sportovního areálu školy. Zde již na ně čekal Václav Kolář (sedminásobný mistr světa v biketrialu) se svými mladšími kolegy. Žákům předvedli mnoho kousků a skoků ze svého biketrialového umění. Svůj program ukončili spanilou jízdou přes uměle vytvořené překážky. Děkujeme Václavovi a jeho mladším kolegům za předvedené umění.
  Více ...

06.06.2016  Poděkování dobrým lidem
Zobrazit obrázek
Naše škola se zapojila do projektu pomoci handicapovaným dětem. Pomoc školy spočívá ve sběru víček od PET lahví a následném předání víček potřebnému dítěti. Od zahájení projektu jsme společně touto formou nasbírali již 663 kg víček od PET lahví. Dne 31. 5. 2016 jsme předali 45 kg víček od PET lahví. Děkujeme všem žákům, rodičům, pedagogům a jejich známým, kteří podpořili tento projekt pomoci handicapovaným dětem touto formou. Děkujeme a moc si toho vážíme.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy

06.06.2016  Krajské kolo dopravní soutěže
Zobrazit obrázek
III. místo získalo družstvo starších, II. nejlepší jednotlivec – Jiří Kalvoda

Poslední květnový den se uskutečnila v těsné blízkosti městského koupaliště Riviéra v Brně dopravní soutěž mladých cyklistů. Krajského kola se zúčastnilo 64 žáků. Velkým úspěchem je III. místo našeho družstva starších. Mladší získali pátou příčku.
  Více ...

02.06.2016  Kouření, šikana, sex, AIDS a vztahy
Zobrazit obrázek
V květnu jsme v rámci MPP měli možnost přivítat lektora primární prevence Pavla Kotoučka a slyšet jeho besedy na téma kouření, šikana, sex, AIDS a vztahy.

Žákům čtvrtých ročníků lektor vysvětlil pojem agrese (fyzická, psychická, sexuální a „kyber-šikana“) ve školním prostředí. Jak rozpoznat šikanu, jak se chovat k agresorům a jak pomoci obětem.
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |