Vítejte

29.09.2016  ŠD - 4. a 5. oddělení ZÁŘÍ
Zobrazit obrázek
V sobotu 17. září se některé děti ze 4. a 5. oddělení školní družiny vypravily na Krasíkovu naučnou stezku do Rudice. 5-ti kilometrová cesta nás vedla příjemným lesním prostředím, kde jsme se seznámili s místní krajinou a kde děti plnily dané úkoly. Na konci cesty – v místním mlýně – jsme získali za splněné úkoly krasíkův poklad. Občerstvili jsme se a seznámili se s historií okolí a mlýna, s prostředím, ve kterém se dříve žilo, a také s vývojem speleologie. Na závěr jsme si vyslechli pověst o vodníkovi z Panských Bud a dostali grošík z jeho zázračného mešce.

Mgr. Radka Staňková, Jana Přibilíková
  Více ...

29.09.2016  Prvního září přišlo k nám...
Zobrazit obrázek
Prvního září přišlo k nám do školy 62 nových žáčků do tří prvních tříd. Všechny uvítal ve třídách pan ředitel Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA spolu s vedoucí odboru školství Mgr. et Mgr. Petrou Skotákovou. Všichni žáčci se do školy moc těšili, stejně jako paní učitelky. Nyní už mají všichni téměř celý měsíc školy za sebou a stále jim nechybí nadšení do každodenní práce.

Učitelky prvních tříd
  Více ...

02.09.2016  Charitativní akce pokračuje dále – víčka pro Vojtíška
Zobrazit obrázek
I v letošním školním roce 2016/2017 pokračujeme dále se sběrem víček od PET lahví, které odevzdáváme potřebným. Od prvního září nově sbíráme víčka pro tříletého Vojtíška, který se narodil s cytomegalovirovou infekcí. Je jedním z dětí, které potřebuje léčebný pobyt v lázních Klimkovice. Jen tak pro informaci, od zahájení sběru víček (19. 12. 2014) jsme již všichni společně nasbírali a předali potřebným neuvěřitelných 718 kg víček od PET lahví.

Děkujeme

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
  Více ...

02.09.2016  Ovoce do škol
Zobrazit obrázek
Od září letošního roku naše škola vstoupila do projektu Ovoce do škol. Program podpory je poskytován na čerstvé ovoce a zeleninu, zeleninové a ovocné šťávy. Během školního roku žáci prvního stupně ochutnají jablka, hrušky, švestky, ředkvičky, banány, mandarinky, pomeranče, broskve, kiwi, blumy, hroznové víno, pomelo, kaki churma a mnohé jiné. Distribuce ovoce a zeleniny v rámci projektu Ovoce do škol je určena výhradně pro žáky 1. stupně a zdarma.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA

15.07.2016  Grant, dotace MŠMT : projekt POROZUMÍM
V průběhu letošního roku obdržela Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky za rok 2016. Dotace nám byla přidělena na základě rozhodnutí MŠMT ČR, jako poskytovatele dotace. V dotačním řízení jsme vypracovali projekt s názvem „Porozumím“. Dotační program s názvem Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR na rok 2016, č. j.: MSMT-45689/2015- 5 je v souladu s usnesením vlády ČR č. 1266/2000 o realizaci Zásad koncepce integrace cizinců na území České republiky. V rámci projektu jsme se zaměřili na realizaci aktivit spojených s integrací cizinců prostřednictvím vzdělávání. Pro realizaci jsme zvolili tým čtyř odborných pracovníků a jednoho ICT technika. Před realizační tým byl postaven úkol, splnit veškeré zadání projektu, ke kterému jsme se zavázali úspěšně zpracovaným a následně schváleným projektem s názvem „Porozumím“.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy

29.06.2016  Děkujeme
Zobrazit obrázek
Závěr školního roku je hektickým obdobím, ale i přesto je na místě si najít chvilku a poděkovat. Slova chvály a díků patří vedení naší školy za spolupráci s Atletickým klubem Blansko Dvorská.
Přejeme vedení školy poklidné prázdniny a našim atletům, ať se ve zdraví v září opět sejdeme na pravidelných trénincích.

Za kolektiv trenérů,
Martin Weinhöfer.

24.06.2016  Praha
Zobrazit obrázek
Po roce jsme opět vyrazili do naší metropole, tentokrát na dějepisnou exkurzi s žáky sedmého
a osmého ročníku.
  Více ...

20.06.2016  ECO farma na Starém Blansku
Zobrazit obrázek
V měsíci červnu jsme se vypravili na ECO farmu na Starém Blansku. Tam děti v příjemném a klidném prostředí mohly pozorovat králíky, pasoucí se ovce, několik druhů domácí drůbeže, pilné včelky a posedět u bublajícího potůčku. Také jsme se dozvěděli, jakou nezastupitelnou funkci zvířata v dřívějších dobách při práci na statku, na poli měla a jak se o ně starat.
Předprázdninový čas jsme si zpestřili také návštěvou cukrárny.

Mgr. Radka Staňková
5. oddělení ŠD
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |