Vítejte

25.06.2018  ŠKOLNÍ DRUŽINA - 4. oddělení - Sportem ke zdraví aneb venku co jen to jde
Zobrazit obrázek
Vzhledem k letošnímu nebývale teplému jaru si celá družina užívá nejen školního hřiště. Pravidelně navštěvujeme také blízká hřiště v okolí školy. Velké oblibě se těší pravidelné návštěvy dopravního hřiště, kde upevňujeme znalosti dopravních předpisů a bezpečné jízdy na kole. Pohybem na čerstvém vzduchu se připravujeme na kvapem se blížící letní prázdniny. Více ve fotogalerii.

Radka Fleková - vychovatelka
  Více ...

22.06.2018  Děkujeme
Zobrazit obrázek
Závěr školního roku je hektickým obdobím, ale i přesto je na místě si najít chvilku a poděkovat. Slova chvály a díků patří vedení naší školy a pedagogickému sboru za spolupráci s Atletickým klubem Blansko Dvorská.

Přejeme vedení školy, pedagogům a našim atletům poklidné prázdniny, ať se ve zdraví v září opět sejdeme na pravidelných trénincích a navážeme na úspěchy z letošní jarní a předprázdninové sezóny.Za kolektiv trenérů,

Martin Weinhöfer.

18.06.2018  Oznámení
Zobrazit obrázek
Po dobu rekonstrukce sportovního areálu, tj. od 18. 6. 2018 do cca 30. 6. 2018 bude sportovní areál uzavřen. Děkujeme za pochopení

V Blansku dne 18. 6. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy

15.06.2018  Organizace vzdělávacího procesu žáků v termínu 18. 6. – 25. 6. 2018
Zobrazit obrázek
18. 6.
vzdělávání dle platného rozvrhu

19. 6. – 22. 6.
I. stupeň 8,00 – 11,40 hodin
II. stupeň 8,00 – 12, 35 hodin

25. 6.
8,00 – 9,40 hodin

V Blansku dne 14. 6. 2018


Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA

06.06.2018  Umozornění
Zobrazit obrázek
Změna e-mailové adresy školní jídelny.

jidelna@zsdvorska.com

04.06.2018  Školní výlet páťáků – Živá voda a archeoskanzen v Modré
Zobrazit obrázek
Krásný slunečný den mohli žáci pátých tříd prožít ve sladkovodní a botanické expozici v Modré.
  Více ...

31.05.2018  Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině
Zobrazit obrázek
Podle § 123, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

stanovuji

ke dni 1. 9. 2018 výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 160,- Kč měsíčně.

V Blansku dne 31. 5. 2018


Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy

25.05.2018  ŠKOLNÍ DRUŽINA - 1. a 2. oddělení - KOLOBĚŽKOVÉ ZÁVODY
Zobrazit obrázek
Obratnost, rychlost a sportovní nasazení při koloběžkových závodech je již tradičně oblíbená aktivita dětí na dopravním hřišti.
Všem sportovcům se dařilo, všichni byli odměněni.Vyhrála dobrá nálada, kamarádství a sportování.

vychovatelky Iva Magdová, Martina Brabcová
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
135 | 136 | 137 | 138 | 139 |