Vítejte

26.05.2016  Vítězství našich prvňáčků na olympiádě
Zobrazit obrázek
Dne 25. 5. 2016 se konal již XVIII. ročník Olympiády žáků 1. tříd ve Velkých Opatovicích. Naši školu jelo reprezentovat 10 prvňáčků – dívky Bedřiška Švábenská, Ema Králová, Eliška Zamazalová, Anna Valášková, Karolína Konečná a chlapci Petr Brodecký, Jan Musil, Mikuláš Jirků, Martin Tomášek, Jakub Kouřil
  Více ...

25.05.2016  Schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků
Zobrazit obrázek
Schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků
dne 31. 5. 2016 v 15.30 h v jídelně školy

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků naleznete zde.

25.05.2016  Školní výlet na hrad Veveří
Zobrazit obrázek
Žáci třetích tříd absolvovali poutavý program na hradě Veveří necelých 10 km od Brna. V tzv. Přihrádku si děti vyzkoušely zdobení látek potiskem, uviděly práci řemeslníků, vystřelily si z kuše, prohlédly si repliky zbraní. Byla pro ně připravena i žonglérská dílna a představení Cirkus: divadlo s kejklíři a loutkami. Žáci si prohlédli i zpřístupněné prostory hradu.
  Více ...

20.05.2016  Edukativně-stimulační skupiny
Zobrazit obrázek
Ve dnech 9. a 10. 5. 2016 se konaly poslední Edukativně-stimulační skupiny pro budoucí předškoláky naší školy. Celkem skupinky navštěvovalo 38 předškoláků se svými rodiči.

Poslední, desátou hodinu, jsme šli hledat poklad. Po cestě děti plnily různé úkoly a odměna je čekala v malé tělocvičně školy.
  Více ...

20.05.2016  VIDA!
Zobrazit obrázek
Dne 19. 5. 2016 se vydali žáci z tříd 4. A a 5. A vlakem do Brna. Cílem byl Zábavní vědecký park VIDA! science centrum Brno.

Žáci se rozdělili do tří skupin a od 9 do 10 h se bavili, zamýšleli, vyráběli, zkoumali a vzdělávali při výukových programech Mikrohrdinové, Čas na čas a Mysli na smysly. Dále následovala volná prohlídka. Žáci se rozešli po 4600 m2 chytré zábavy a někteří také navštívili Science Show Elektromagion. Po 12. hodině jsme se sešli v šatně a chystali se na zpáteční cestu.
  Více ...

18.05.2016  Turnaj 4. a 5. ročníků ve vybíjené
Zobrazit obrázek
V úterý 3. května se naše škola zúčastnila okresního kola soutěže základních škol ve vybíjené. Ta je jediným kolektivním sportem, ve kterém žáci prvního stupně poměřují své sportovní schopnosti v rámci základních škol. O co ve vybíjené vůbec jde? Cíl je jednoduchý, nenechat se vybít a přitom vybít více hráčů ze soupeřova družstva, přičemž jsou u této hry rozvíjeny nejen motorické dovednosti a schopnost házení a chytání míče, ale také je pěstována u dětí orientace v prostoru, schopnost rychlé reakce a rozhodování, v neposlední řadě také týmová spolupráce.
  Více ...

16.05.2016  Génius přírodních věd
Zobrazit obrázek
Ani byste si nevšimli, že tento nenápadný kluk osmého ročníku zvysoka převyšuje svým uvažováním v oblasti přírodních věd nejen své spolužáky, ale i podobně nadané soupeře ze soutěží.

Jiří Kalvoda dělá čest naší škole v mnoha soutěžích. V matematice dlouhodobě obsazuje první místo v okresních kolech, ve fyzikální olympiádě nadchl samotného předsedu okresní komise výkonem, jenž byl výjimečný výstižným popisem fyzikálních jevů a řešených úkolů. Bohužel, žáci osmých ročníků soutěží ve fyzice i v matematice pouze v okresním kole, což je pro Jirku a naši školu ohromná škoda, jelikož se svým talentem by Jirka klidně mohl atakovat první místa v krajských kolech. Jirka sbírá úspěchy i na poli geografickém. V tomto oboru reprezentoval naši školu na úrovni kraje.

Jen pro úplnost dodejme, že Jirka a jeho další spolužáci dosahují dlouhodobých úspěchů také v dopravní soutěži.
  Více ...

12.05.2016  Hudební skupina Réva
Zobrazit obrázek
Naši školu navštívila " cimbálovka ". Kromě moravských a lidových písniček zazněla i ukázka ze Smetanovy Vltavy, skladby rockové i popové. Zkrátka, na své si přišel každý.

Mgr. Eva Gregorová
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
135 | 136 | 137 | 138 | 139 |