Vítejte

06.06.2016  Den dětí 1. 6. 2016
Zobrazit obrázek
Zajímavý den prožili žáci naší školy dne 1. 6. 2016. Byl to den plný překvapení a nevšedních zážitků. Program Dne dětí začal pro naše žáky na přehradě. Zde měli žáci možnost se seznámit a vidět na vlastní oči naše dravé ptáky, které cvičí a pečují o ně pracovníci Seiferos cz. o.p.s. Na úvod pan Svoboda poučil všechny přítomné o způsobu života dravých ptáků a jejich ochraně. V další části programu předvedli pracovníci Seiferos letové ukázky dravých ptáků, kde žáci viděli orla, sýce rousného, raroha velkého, raroha jižního, sovici sněžnou, puštíka bělohlavého, sovu pálenou. Blanenská přehrada k letovým ukázkám vytvořila ideální kulisu. Za tradiční a dlouholetou spolupráci obdržela naše škola pamětní list od Seiferos cz. o.p.s. Na přehradě program skončil a žáci se přesunuli do sportovního areálu školy. Zde již na ně čekal Václav Kolář (sedminásobný mistr světa v biketrialu) se svými mladšími kolegy. Žákům předvedli mnoho kousků a skoků ze svého biketrialového umění. Svůj program ukončili spanilou jízdou přes uměle vytvořené překážky. Děkujeme Václavovi a jeho mladším kolegům za předvedené umění.
  Více ...

06.06.2016  Poděkování dobrým lidem
Zobrazit obrázek
Naše škola se zapojila do projektu pomoci handicapovaným dětem. Pomoc školy spočívá ve sběru víček od PET lahví a následném předání víček potřebnému dítěti. Od zahájení projektu jsme společně touto formou nasbírali již 663 kg víček od PET lahví. Dne 31. 5. 2016 jsme předali 45 kg víček od PET lahví. Děkujeme všem žákům, rodičům, pedagogům a jejich známým, kteří podpořili tento projekt pomoci handicapovaným dětem touto formou. Děkujeme a moc si toho vážíme.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy

06.06.2016  Krajské kolo dopravní soutěže
Zobrazit obrázek
III. místo získalo družstvo starších, II. nejlepší jednotlivec – Jiří Kalvoda

Poslední květnový den se uskutečnila v těsné blízkosti městského koupaliště Riviéra v Brně dopravní soutěž mladých cyklistů. Krajského kola se zúčastnilo 64 žáků. Velkým úspěchem je III. místo našeho družstva starších. Mladší získali pátou příčku.
  Více ...

02.06.2016  Kouření, šikana, sex, AIDS a vztahy
Zobrazit obrázek
V květnu jsme v rámci MPP měli možnost přivítat lektora primární prevence Pavla Kotoučka a slyšet jeho besedy na téma kouření, šikana, sex, AIDS a vztahy.

Žákům čtvrtých ročníků lektor vysvětlil pojem agrese (fyzická, psychická, sexuální a „kyber-šikana“) ve školním prostředí. Jak rozpoznat šikanu, jak se chovat k agresorům a jak pomoci obětem.
  Více ...

02.06.2016  ŠD - 3. a 4. oddělení - PLANETÁRIUM BRNO
Zobrazit obrázek
V sobotu 28. května jsme se se skupinou dětí ze 3. a 4. oddělení vydali na výlet do Brna. Naším cílem bylo Planetárium na Kraví hoře, kde jsme navštívili pořad "Ptačí ostrov". Před samotným filmovým dobrodružstvím se děti seznámily se souhvězdími na obloze, s planetami, které můžou vidět a také s Měsícem a jeho fázemi. Po skončení pořadu jsme si díky krásnému počasí užili také vědeckou stezku - podívali jsme se do krasohledů a dalekohledů, vyzkoušeli zvukovod nebo se také pokoušeli zvedat 8 kg váhy na různých planetách či na Slunci. Celý výlet jsme zakončili osvěžujícím mlsáním.

Jana Přibilíková, Jana Bačíková, Petra Přibilíková
  Více ...

02.06.2016  Džungle pod nohama
Zobrazit obrázek
V měsíci květnu se žáci šestých tříd zúčastnili terénní výuky v Krásensku s názvem „Džungle pod nohama“. Pod vedením zkušených lektorů ze sdružení Lipka se v přírodě seznamovali s bezobratlými organismy. Děti si vyzkoušely nejrůznější činnosti – práci ve skupinách, mapování neznámého terénu, sběr , ukládání a určování hmyzu s profesionálním vybavením, zpracovávání a třídění poznatků získaných v přírodě, práci s atlasy a encyklopediemi, prezentaci a zhodnocení své práce před ostatními spolužáky, to vše bylo doplněno několika zajímavými hrami. Z celé akce si všichni odnesli zajímavé poznatky a plno nových zkušeností. V příštím školním roce určitě využijeme další výukové programy, které Lipka nabízí.

Mgr. Renata Rysová
  Více ...

01.06.2016  Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině
Zobrazit obrázek
Podle § 123, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

stanovuji

ke dni 1.9. 2016 výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 160,- Kč měsíčně.

V Blansku dne 1.6. 2016

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy

31.05.2016  Okresní přebor základních škol v bowlingu
Zobrazit obrázek
V úterý 31. května se uskutečnil okresní přebor základních škol v bowlingu.

O vítězství bojovalo 10 družstev reprezentujících základní školy okresu Blanska. Naše škola se umístila na druhém místě a získala 1193 bodů ve dvou kolech.
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
135 | 136 | 137 | 138 | 139 |