Vítejte

15.07.2016  Grant, dotace MŠMT : projekt POROZUMÍM
V průběhu letošního roku obdržela Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky za rok 2016. Dotace nám byla přidělena na základě rozhodnutí MŠMT ČR, jako poskytovatele dotace. V dotačním řízení jsme vypracovali projekt s názvem „Porozumím“. Dotační program s názvem Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR na rok 2016, č. j.: MSMT-45689/2015- 5 je v souladu s usnesením vlády ČR č. 1266/2000 o realizaci Zásad koncepce integrace cizinců na území České republiky. V rámci projektu jsme se zaměřili na realizaci aktivit spojených s integrací cizinců prostřednictvím vzdělávání. Pro realizaci jsme zvolili tým čtyř odborných pracovníků a jednoho ICT technika. Před realizační tým byl postaven úkol, splnit veškeré zadání projektu, ke kterému jsme se zavázali úspěšně zpracovaným a následně schváleným projektem s názvem „Porozumím“.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy

29.06.2016  Děkujeme
Zobrazit obrázek
Závěr školního roku je hektickým obdobím, ale i přesto je na místě si najít chvilku a poděkovat. Slova chvály a díků patří vedení naší školy za spolupráci s Atletickým klubem Blansko Dvorská.
Přejeme vedení školy poklidné prázdniny a našim atletům, ať se ve zdraví v září opět sejdeme na pravidelných trénincích.

Za kolektiv trenérů,
Martin Weinhöfer.

24.06.2016  Praha
Zobrazit obrázek
Po roce jsme opět vyrazili do naší metropole, tentokrát na dějepisnou exkurzi s žáky sedmého
a osmého ročníku.
  Více ...

20.06.2016  ECO farma na Starém Blansku
Zobrazit obrázek
V měsíci červnu jsme se vypravili na ECO farmu na Starém Blansku. Tam děti v příjemném a klidném prostředí mohly pozorovat králíky, pasoucí se ovce, několik druhů domácí drůbeže, pilné včelky a posedět u bublajícího potůčku. Také jsme se dozvěděli, jakou nezastupitelnou funkci zvířata v dřívějších dobách při práci na statku, na poli měla a jak se o ně starat.
Předprázdninový čas jsme si zpestřili také návštěvou cukrárny.

Mgr. Radka Staňková
5. oddělení ŠD
  Více ...

18.06.2016  1.A - Návštěva ve včelím úle
Zobrazit obrázek
Prvňáčci v pátek 17. června navštívili Školské zařízení pro environmentální vzdělávání Jezírko v Soběšicích u Brna. V programu Návštěva ve včelím úle se seznámili se životem včel. Nejdříve shlédli pohádku, s vývojem včely a s jedinci ve včelstvu se seznámili formou didaktického puzzle, také ochutnali včelí produkty a při pohybových hrách na louce si vyzkoušeli různá zaměstnání včelích dělnic. Nakonec u proskleného včelího úlu pozorovali život včel.

Mgr. Petra Peterková
  Více ...

16.06.2016  Slavnostní vyhlášení nejlepších žáků Blanska s naší žákyní
Zobrazit obrázek
Ve čtvrtek 2. 6. 2016 se konalo v hudebním salónku blanenského muzea slavnostní ocenění nejlepších žáků ZŠ města Blanska. Za naši školu byla vybrána Darina Nováčková. A proč právě tato žákyně?
  Více ...

16.06.2016  Pozvánka na zajímavou akci
Zobrazit obrázek
"Dny otevřených dveří" na Dětském dopravním hřišti v Blansku

Pozvánku na akci naleznete zde.

10.06.2016  Pasování prvňáčků na čtenáře v Městské knihovně Blansko
Zobrazit obrázek
Děti předvedly, co všechno se za svůj první školní rok naučily. Přečetly úryvky z pohádek, složily čtenářský slib a byly rytířem pasovány na čtenáře. Odměnou za celoroční snažení jim byla knížka Knihožrouti a pamětní list.

Mgr. Petra Fojtíková
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
135 | 136 | 137 | 138 | 139 |