Vítejte

08.01.2017  Aerobik mladých
Zobrazit obrázek
Dne 8. ledna v Blansku proběhla tradiční soutěž "Aerobik mladých", které se zúčastnila i naše děvčata.
Lucie Nováčková - 2. místo, Issabela Katy Jirků - 3. místo a Julie Anna Jirků - 4. místo.

Gratulujeme i všem ostatním závodníkům a přejeme mnoho úspěchů v novém roce 2017.

Mgr. Ivana Klimešová
  Více ...

04.01.2017  Škola plná pohody

31.12.2016  Naše škola realizovala projekt s názvem „Porozumím“
Naše škola realizovala projekt s názvem „Porozumím“ v rámci dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR na rok 2016. Do projektu se zapojilo několik pedagogických pracovníků, kteří vytvořili interaktivní výukové materiály. Celkem vzniklo 24 interaktivních výukových materiálů a 6 e-learningových testů, jež byly umístěny na školním portálu do interaktivní učebnice českého jazyka pro žáky-cizince. Z hlediska tematických celků jsme navázali na již vytvořený 1. díl učebnice – Chceme mluvit hezky, učíme se česky. Pozornost jsme věnovali zejména oblastem a tématům, se kterými se žáci-cizinci v běžné výuce málo setkávají a dělají jim potíže. Zpracovali jsme např. výukové materiály s regionální tematikou, české zvyky a tradice: Vánoce, Velikonoce, Mikuláš. Doplnili jsme konverzační témata. Např. ČR-základní informace, Svět a já, Odkud jsi, Naši sousedé, Česká platidla, Nakupujeme, Ovoce a zelenina, Nábytek, Místnosti v domě, Oblečení. Mluvnici jsme doplnili o rozlišování měkkých a tvrdých souhlásek a o procvičování českého psacího písma a české diakritiky. Další oblastí vytvořených materiálů je porozumění textu. Byly vytvořeny nové výukové programy: „Co čtou české děti?“, „ Povídání o pejskovi a kočičce“.

Pro ověřování znalostí a zároveň jako nástroj evaluačního procesu jsme vytvořili e-learningové testy pro žáka-cizince.
Na základě poskytnuté dotace MŠMT, kterou Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 obdržela, jsme mohli realizovat aktivity spojené s integrací cizinců prostřednictvím vzdělávání.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy

22.12.2016  Vánoční den - zkrácení vyučování
Zobrazit obrázek
Vážení rodiče,

dne 22. 12. 2016 budou mít žáci se svými učiteli vánoční den. Vyučování bude v tento den zkráceno následovně:

I. stupeň 8, 00 – 11, 20 hodin
II. stupeň 8, 00 – 12, 00 hodin

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy

22.12.2016  ŠKOLNÍ DRUŽINA - SPOLEČNÉ BRUSLENÍ
Zobrazit obrázek
Poslední společnou aktivitou v tomto kalendářním roce bylo bruslení s rodiči. Chválíme všechny, kteří se přišli podívat, nebo zabruslit. Přejeme všem pohodu, klid, zdraví a štěstí v novém roce.
  Více ...

22.12.2016  Vánoční dopoledne ve IV. A
Zobrazit obrázek
Dlouho očekávané vánoční svátky se blíží. Proto si žáci IV. A zpříjemnili čekání na Ježíška programem, který si sami připravili. Mezi nejzdařilejší čísla patřilo vystoupení kouzelníků, tance - jak v podání sličných dívek, tak i pohyblivých chlapců. Nechyběly scénky, představení sportovních trofejí, vyprávění vtipů. Závěr dopoledne patřil k nejhezčím chvilkám zakončení starého roku. Plno dárečků, které se zčistajasna objevily pro kamarády ve třídě.

Mgr. Eva Gregorová
  Více ...

21.12.2016  Třídy 1. A a 1. C se vypravily do lesa ozdobit stromeček pro zvířátka
Zobrazit obrázek
Děti prvních tříd přinesly předposlední školní den z domu dobroty pro lesní zvířátka a ptáčky, vycházkou zasněženým lesem došly až k náhodně vybranému stromu, kde jimi ozdobily spodní větve. Někteří možná o prázdninách vytáhnou do lesa i rodiče a zkontrolují, zda lesním obyvatelům chutnalo.

Mgr. Marťáková, Mgr. Fleková
  Více ...

19.12.2016  ŠKOLNÍ DRUŽINA 1. a 2. oddělení - NADÍLKA ZVÍŘÁTKŮM
Zobrazit obrázek
Další již tradiční aktivitou dětí je vycházka do lesa spojená se zdobením stromečku a nadílkou pro zvířátka.
Na zpáteční cestě jsme plně využili čerstvě napadeného sněhu, na kterém se děti vyřádily.

vychovatelky Alena Klimešová, Iva Magdová
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |