Vítejte

07.11.2016  2. A v knihovně
Zobrazit obrázek
V pondělí 7. 11. se žáci druhého ročníku vypravili do Knihovny města Blanska. Paní knihovnice si pro ně připravila zajímavou besedu na téma „Ilustrátoři“.
V dětském oddělení si potom vybrali knihu nebo časopis, prohlíželi si ilustrace nebo si četli.
Už se těšíme na další návštěvu knihovny.
  Více ...

02.11.2016  Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak


Název projektu: Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/02.0174
(udržitelnost projektu)

Dne 2. 11. 2016 proběhla zajímavá beseda s majitelem Galerie a antikvariátu Jonáš Blansko a Galerie Ve Věži panem Pavlem Svobodou. Pavel Svoboda je prvním certifikovaným průvodcem města Blanska. Besedy se zúčastnili žáci 9. A třídy. Téma besedy bylo velmi zajímavé a obsáhlé, neboť zahrnovalo oblast Blanska a okolí včetně Moravského krasu. Z hlediska časového se zaměřil na časové údaje od 10. století našeho letopočtu do současnosti. Ve svém výkladu zmínil nejvýznamnější rody v Blansku a okolí a jejich významný podíl na utváření a rozvoji Blanska. Vzpomněl i na budování železnice na trati Brno – Česká Třebová, kterou budovala italská firma, a ručně se razilo všech deset tunelů směrem na Blansko. Když byl zahájen provoz železnice a měli tudy projíždět první vlaky, lidé se do nich báli nastoupit, protože něco takového ještě neviděli. Žákům pak představil i projekt budování železniční tratě z Blanska do Vyškova. Tento projekt však nebyl realizován, neboť vypukla I. světová válka a plány se již nikdy neuskutečnily. Současnost s nedávnou historií propojil informací o povýšení městyse na město Blansko, které se událo v roce 1905. Pohovořil o radním, který inicioval toto povýšení. Dále představil žákům nejvýznamnější památky a zajímavosti ve městě, kolem kterých mnozí žáci denně chodí, aniž by znali jejich historii či význam.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
  Více ...

31.10.2016  ŠD - 4. oddělení ŘÍJEN
Zobrazit obrázek
V říjnu nás překvapilo chladné podzimní počasí, což nám ale nevzalo chuť trávit co možná nejvíce času na čerstvém vzduchu - k různým hrám jsme využili školní hřiště i zámecký park. Také jsme se vrhli do sběru podzimního listí a kaštanů. Naši družinku jsme si vyzdobili různými podzimními výtvory, kterým vévodí pestrobarevné podzimní paní. Naše tvoření jsme nemohli zakončit jinak než Halloweenskou výzdobou. Fotodokumentace se ujaly i samy děti.
  Více ...

25.10.2016  Atletům z Dvorské se podzim náramně vydařil
Zobrazit obrázek
Prázdniny utekly jako voda a naši atleti opět intenzivně trénují. Zatímco v září jste je mohli spatřit trénovat na dráze, kde „doháněli prázdninové tréninkové manko“ (především na překážkách a v hodech), momentálně hltají objemové dávky v terénu v oblasti blanenské přehrady a přilehlých lesích, případně v tělocvičně.
  Více ...

13.10.2016  Návštěva sedmých ročníků Domu přírody Moravského krasu
Zobrazit obrázek
V pátek 16. září se žáci sedmých ročníků vydali na návštěvu Domu přírody Moravského krasu. Zde jsou totiž nabízeny výukové programy pro školy, které mají žákům přiblížit jedinečnost geologických procesů a přírodních společenstev v Moravském krasu. Žáci si během více jak tříhodinového programu procvičili znalosti o místních živočiších, o vývoji člověka a geologických procesech. Vše bylo doplněno o interaktivní možnost si vše pořádně „osahat“, čehož naši žáci náležitě využili. Naštěstí krápníky či zuby prehistorického žraloka byly pouze atrapy. Na závěr programu jsme pak zhlédli 3D film Říše zkamenělého času, který nám svým uměleckým ztvárněním takřka učaroval.
I když někteří žáci v Domě přírody již byli, rozhodně není na škodu si tuto exkurzi brzy zopakovat.

Mgr. Bc. Martin Weinhöfer, Ph.D., Mgr. et Mgr. Ondřej Kovář
  Více ...

29.09.2016  SAZKA Olympijský víceboj
Naše škola se letos již podruhé zapojí do projektu SAZKA Olympijský víceboj. Již v minulém školním roce jsme si vyzkoušeli pilotní verzi . Myšlenka rozhýbat české děti je v dnešní době více než aktuální, proto tento projekt podporují nejen významní sportovci, ale i většina médií v ČR.
  Více ...

29.09.2016  ŠD - 4. a 5. oddělení ZÁŘÍ
Zobrazit obrázek
V sobotu 17. září se některé děti ze 4. a 5. oddělení školní družiny vypravily na Krasíkovu naučnou stezku do Rudice. 5-ti kilometrová cesta nás vedla příjemným lesním prostředím, kde jsme se seznámili s místní krajinou a kde děti plnily dané úkoly. Na konci cesty – v místním mlýně – jsme získali za splněné úkoly krasíkův poklad. Občerstvili jsme se a seznámili se s historií okolí a mlýna, s prostředím, ve kterém se dříve žilo, a také s vývojem speleologie. Na závěr jsme si vyslechli pověst o vodníkovi z Panských Bud a dostali grošík z jeho zázračného mešce.

Mgr. Radka Staňková, Jana Přibilíková
  Více ...

29.09.2016  Prvního září přišlo k nám...
Zobrazit obrázek
Prvního září přišlo k nám do školy 62 nových žáčků do tří prvních tříd. Všechny uvítal ve třídách pan ředitel Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA spolu s vedoucí odboru školství Mgr. et Mgr. Petrou Skotákovou. Všichni žáčci se do školy moc těšili, stejně jako paní učitelky. Nyní už mají všichni téměř celý měsíc školy za sebou a stále jim nechybí nadšení do každodenní práce.

Učitelky prvních tříd
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
135 | 136 | 137 | 138 |