Vítejte

20.03.2017  Spolupráce s HC Blansko, z. s. a podpora celonárodního projektu Pojď hrát hokej
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 uzavřela spolupráci s HC Blansko, z. s. Hokejový klub HC Blansko, z. s. se zapojil do projektu Českého svazu ledního hokeje s názvem Pojď hrát hokej. Pojď hrát hokej je čtyřletým rozvojovým projektem ČSLH, který se zaměřuje na podporu náborů v hokejových klubech po celé ČR. Program má napomoci přivést na zimní stadiony nové děti a zaměřuje se rovněž na komunikaci s rodiči potencionálních i stávajících hokejistů. Projekt cílí na skupinu dětí ve věku 4 – 8 let. Další aktivitou je realizace projektu „Trenér do malých klubů“. Pokud HC Blansko s žádostí o finanční podporu u ČSLH uspěje, podaří se získat pro hokejový klub trenéra mládeže, který by spolupracoval se Základní školou a Mateřskou školou Blansko, Dvorská 26. Spolupráce by spočívala v tom, že by byl přítomen na hodinách, kdy škola využívá zimní stadion v Blansku a učil by naše žáky bruslit.

V Blansku dne 20. 3. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA


10.03.2017  Karneval na I. stupni

10.03.2017  Karneval prvních tříd

09.03.2017  Svět pravěkých lovců
Zobrazit obrázek
přiblížilo žákům čtvrtých tříd výukové dopoledne strávené v Moravském krasu. V Domě přírody si prohlédli expozici, kde se seznámili s nejvýznamnějšími pravěkými nálezy a pozůstatky našich dávných předků v Moravském krasu. Formou her v učebně a v okolí Domu přírody získali poznatky o životě pravěkých lovců. Vydali se i na loveckou výpravu do okolí Kateřinské jeskyně. Dětem se výlet do dávných dob velmi líbil a poutavou formou jim přiblížil právě probírané učivo ve vlastivědě.

Mgr. Eva Gregorová, Mgr. Ivana Klimešová
  Více ...

06.03.2017  DVORSKOU OVLÁDLY OLYMPIJSKÉ KRUHY
Zobrazit obrázek
V pondělí 6. 3. 2017 k nám dorazili významní sportovci a olympionici ČR. Příjezdu předcházelo zapojení naší školy do Sazka olympijského víceboje, projektu, který má za cíl rozhýbat české děti a je podporován ministerstvem školství.
  Více ...

06.03.2017  Oznámení o zápisu dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26, vyhlašuje zápis dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění.
V termínu:

11. 4. 2017 řádný termín; od 14,00 - 17,00 hodin
12. 4. 2017 náhradní termín; od 14,30 – 16,00 hodin
  Více ...

04.03.2017  ŠD - 5. oddělení
Zobrazit obrázek
Letošní zima na nás sněhem nešetřila, tak jsme se snažili i my, jej řádně využít. Užívali jsme si bobování na přehradě a spoustu zábavy při stavbě sněhulácké vesničky. Ti z nás, pro které byla sněhová nadílka venku nedostačující, se podíleli na krásné zimní výzdobě družiny.
Na konci měsíce února přišel dlouho očekávaný den čar a kouzel, při kterém se děti navzájem bavily svým kouzelnickým uměním a zručností a předváděly nejrůznější triky. Za statečnost byly odměněny dárečkem, ale především dobrým pocitem z příjemně stráveného dne.

Mgr. Radka Staňková
  Více ...

01.03.2017  Den otevřených dveří
Zobrazit obrázek
je za námi a podle nadšených tváří budoucích prvňáčků a pochvalných slov rodičů lze vytušit, že se opravdu vydařil. Pro předškoláky z blanenských školek byl připraven sportovní program v tělocvičně, kde si mohli vyzkoušet svoje sportovní nadání. Děti navštívily první třídy, pracovaly na interaktivní tabuli a na tabletech, společně si zazpívaly, nahlédly do družiny a prohlédly si celou školu.
Děkujeme všem žákům naší školy, kteří se společně s pedagogy zasloužili o zdárný průběh Dne otevřených dveří.

Mgr. Eva Gregorová
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |