Vítejte

22.12.2016  ŠKOLNÍ DRUŽINA - SPOLEČNÉ BRUSLENÍ
Zobrazit obrázek
Poslední společnou aktivitou v tomto kalendářním roce bylo bruslení s rodiči. Chválíme všechny, kteří se přišli podívat, nebo zabruslit. Přejeme všem pohodu, klid, zdraví a štěstí v novém roce.
  Více ...

22.12.2016  Vánoční dopoledne ve IV. A
Zobrazit obrázek
Dlouho očekávané vánoční svátky se blíží. Proto si žáci IV. A zpříjemnili čekání na Ježíška programem, který si sami připravili. Mezi nejzdařilejší čísla patřilo vystoupení kouzelníků, tance - jak v podání sličných dívek, tak i pohyblivých chlapců. Nechyběly scénky, představení sportovních trofejí, vyprávění vtipů. Závěr dopoledne patřil k nejhezčím chvilkám zakončení starého roku. Plno dárečků, které se zčistajasna objevily pro kamarády ve třídě.

Mgr. Eva Gregorová
  Více ...

21.12.2016  Třídy 1. A a 1. C se vypravily do lesa ozdobit stromeček pro zvířátka
Zobrazit obrázek
Děti prvních tříd přinesly předposlední školní den z domu dobroty pro lesní zvířátka a ptáčky, vycházkou zasněženým lesem došly až k náhodně vybranému stromu, kde jimi ozdobily spodní větve. Někteří možná o prázdninách vytáhnou do lesa i rodiče a zkontrolují, zda lesním obyvatelům chutnalo.

Mgr. Marťáková, Mgr. Fleková
  Více ...

19.12.2016  ŠKOLNÍ DRUŽINA 1. a 2. oddělení - NADÍLKA ZVÍŘÁTKŮM
Zobrazit obrázek
Další již tradiční aktivitou dětí je vycházka do lesa spojená se zdobením stromečku a nadílkou pro zvířátka.
Na zpáteční cestě jsme plně využili čerstvě napadeného sněhu, na kterém se děti vyřádily.

vychovatelky Alena Klimešová, Iva Magdová
  Více ...

15.12.2016  Studenti SŠ TEGA Blansko, příspěvkové organizace, představili svoji činnost a učební pomůcky na základní škole
Dne 15. 12. 2016 představili svoji činnost a učební pomůcky studenti SŠ TEGA Blansko na naší základní škole. Program byl rozdělen do dvou bloků, kdy ten dopolední patřil pouze žákům naší školy, kteří se takto mohli již od 1. ročníku seznámit s náplní vzdělávacích aktivit na střední škole. Studenti praktickými ukázkami a odborným výkladem přiblížili vzdělávací proces a vzdělávací nabídku konkrétní střední školy, kam se mohou žáci z naší školy po ukončení základního vzdělávání hlásit. Vlastní praktické zkušenosti a poznání z akce mohou využít žáci 9. ročníků, kteří se právě v tomto období rozhodují o svém budoucím povolání, o možném budoucím zaměření. Odpolední blok již patřil rodičům, kteří si v rámci třídních schůzek mohli prohlédnout již zmiňovanou výstavu s doprovodným programem.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
  Více ...

14.12.2016  Technická olympiáda žáků 8. a 9. ročníků – jak jsme dopadli?
Zobrazit obrázek
Žáci osmého ročníku Libor Mlčůch, Dominik Petržela a Petr Nečas se dne 8. prosince zúčastnili Technické olympiády žáků 8. a 9. ročníků základních škol konané v prostorách SŠ TEGA Blansko.
Po příchodu se žáci seznámili s harmonogramem dne a krátce po deváté hodině se pustili do práce. Nejdříve je čekala práce s kovy, při níž si vyzkoušeli orýsování plechu, jeho stříhání a nýtování.
Poté následovalo zapojování elektronického obvodu a nakonec soutěžní den vyvrcholil prací na počítači.
Napjatá soutěžní atmosféra se uvolnila až během krátkého obědu tvořeného obloženou bagetou.
  Více ...

09.12.2016  ŠKOLNÍ DRUŽINA - VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI
Zobrazit obrázek
V pátek v 15.15 hodin odstartoval z rádia Impuls známý český herec Václav Vydra celostátní akci, která je součástí projektu Český Ježíšek. A tak se i naše děti připojily k pokusu o český rekord. Děkujeme tatínkům Ríši Kleina za ozvučení a Elenky Weinhöferové za fotodokumentaci. Všem dětem i rodičům přejeme klidné a pohodové Vánoce.

vedoucí vychovatelka Alena Klimešová
  Více ...

08.12.2016  Návštěva z vedení města v rámci projektu etické a sociální gramotnosti Empatikus
Zobrazit obrázek
V pondělí 21. listopadu naše škola přivítala vzácnou návštěvu z vedení města, pana Mgr. Jiřího Kučeru, jenž je vedoucím odboru kanceláře tajemníka MěÚ Blansko. Diskuze se primárně zúčastnili žáci navštěvující kroužek etické a sociální gramotnosti Empatikus, ale přítomni byli rovněž i žáci sedmých a osmých ročníků. Pan magistr žáky seznámil s principy komunální politiky, způsoby vedením města, rozpočtem a financováním různých projektů. Žáci v závěrečné diskuzi ukázali, že je již v brzkém věku zajímá prostředí, ve kterém žijí a uvědomili si, že na nic neexistuje pouze jeden pohled či řešení, ale veškeré oblasti, které město na komunální úrovni řeší, jsou vzájemně propojeny.
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
135 | 136 | 137 | 138 | 139 |