Vítejte

26.01.2017  Zkrácení vyučování
Zobrazit obrázek
Vážení rodiče,

dne 31. 1. 2017 bude zkráceno vyučování, žáci obdrží v tento den vysvědčení, pedagogický sbor realizuje společné školení. Konkrétní úprava:

I. stupeň 8,00 – 11,30

II. stupeň 8,00 – 12,15


V Blansku dne 26. 1. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy

26.01.2017  Potvrzení na LVK
Zobrazit obrázek
Vážení rodiče,
připomínám, že do konce ledna je nutné odevzdat potvrzení (od lékaře) o zdravotní způsobilosti žáka na LVK.
Pakliže jste formulář ztratili, napište mi na školní email a já vám zašlu další: weinhofer@zsdvorska.com


Martin Weinhöfer

26.01.2017  Na kraji jsme se neztratily
Zobrazit obrázek
V pátek 20. 1. 2017 jsme vyrazily na krajské finále florbalového Poháru základních škol. Naše děvčata se tam probojovala jako nejlepší florbalový tým na okrese. Soutěž se konala v prostorách nádherné moderní haly Sportpoint v Brně. Zážitek to byl pro děvčata veliký, protože se zde sešlo 10 nejlepších florbalových družstev z celého Jihomoravského kraje( Znojmo, Mikulov, Sokolnice, Vyškov, Brno atd.). Ačkoliv všechna družstva převyšovala naše florbalistky nejen výškou postavy, sportovním vybavením a jistě počtem absolvovaných tréninků, byly holky rovnocenným soupeřem i profesionálním týmům. Se ctí jsme vybojovaly krásné 5. místo se třemi vyhranými zápasy. Ve skupině jsme skončily třetí, hned za dvěma vítěznými týmy.
  Více ...

15.01.2017  Máme nejlepší basketbalistky na okrese
Zobrazit obrázek
Zase po roce jsme se setkali s blanenskými školami na turnaji o nejlepší dívčí basketbalové družstvo na okrese. Zápasy byly napínavé, děvčata bojovala ze všech sil. Obhájili jsme prvenství a tím si zajistili postup do krajského kola.

Naše hráčky: Klára Stloukalová, Adéla Šmerdová, Natálie Beránková, Emílie Horáková, Lucie Matušková, Doly, Magda Cupová

Děvčatům děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Mgr. Lenka Růžičková
  Více ...

08.01.2017  Aerobik mladých
Zobrazit obrázek
Dne 8. ledna v Blansku proběhla tradiční soutěž "Aerobik mladých", které se zúčastnila i naše děvčata.
Lucie Nováčková - 2. místo, Issabela Katy Jirků - 3. místo a Julie Anna Jirků - 4. místo.

Gratulujeme i všem ostatním závodníkům a přejeme mnoho úspěchů v novém roce 2017.

Mgr. Ivana Klimešová
  Více ...

04.01.2017  Škola plná pohody

31.12.2016  Naše škola realizovala projekt s názvem „Porozumím“
Naše škola realizovala projekt s názvem „Porozumím“ v rámci dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR na rok 2016. Do projektu se zapojilo několik pedagogických pracovníků, kteří vytvořili interaktivní výukové materiály. Celkem vzniklo 24 interaktivních výukových materiálů a 6 e-learningových testů, jež byly umístěny na školním portálu do interaktivní učebnice českého jazyka pro žáky-cizince. Z hlediska tematických celků jsme navázali na již vytvořený 1. díl učebnice – Chceme mluvit hezky, učíme se česky. Pozornost jsme věnovali zejména oblastem a tématům, se kterými se žáci-cizinci v běžné výuce málo setkávají a dělají jim potíže. Zpracovali jsme např. výukové materiály s regionální tematikou, české zvyky a tradice: Vánoce, Velikonoce, Mikuláš. Doplnili jsme konverzační témata. Např. ČR-základní informace, Svět a já, Odkud jsi, Naši sousedé, Česká platidla, Nakupujeme, Ovoce a zelenina, Nábytek, Místnosti v domě, Oblečení. Mluvnici jsme doplnili o rozlišování měkkých a tvrdých souhlásek a o procvičování českého psacího písma a české diakritiky. Další oblastí vytvořených materiálů je porozumění textu. Byly vytvořeny nové výukové programy: „Co čtou české děti?“, „ Povídání o pejskovi a kočičce“.

Pro ověřování znalostí a zároveň jako nástroj evaluačního procesu jsme vytvořili e-learningové testy pro žáka-cizince.
Na základě poskytnuté dotace MŠMT, kterou Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 obdržela, jsme mohli realizovat aktivity spojené s integrací cizinců prostřednictvím vzdělávání.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy

22.12.2016  Vánoční den - zkrácení vyučování
Zobrazit obrázek
Vážení rodiče,

dne 22. 12. 2016 budou mít žáci se svými učiteli vánoční den. Vyučování bude v tento den zkráceno následovně:

I. stupeň 8, 00 – 11, 20 hodin
II. stupeň 8, 00 – 12, 00 hodin

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
135 | 136 | 137 | 138 | 139 |