Vítejte

09.12.2016  ŠKOLNÍ DRUŽINA - VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI
Zobrazit obrázek
V pátek v 15.15 hodin odstartoval z rádia Impuls známý český herec Václav Vydra celostátní akci, která je součástí projektu Český Ježíšek. A tak se i naše děti připojily k pokusu o český rekord. Děkujeme tatínkům Ríši Kleina za ozvučení a Elenky Weinhöferové za fotodokumentaci. Všem dětem i rodičům přejeme klidné a pohodové Vánoce.

vedoucí vychovatelka Alena Klimešová
  Více ...

08.12.2016  Návštěva z vedení města v rámci projektu etické a sociální gramotnosti Empatikus
Zobrazit obrázek
V pondělí 21. listopadu naše škola přivítala vzácnou návštěvu z vedení města, pana Mgr. Jiřího Kučeru, jenž je vedoucím odboru kanceláře tajemníka MěÚ Blansko. Diskuze se primárně zúčastnili žáci navštěvující kroužek etické a sociální gramotnosti Empatikus, ale přítomni byli rovněž i žáci sedmých a osmých ročníků. Pan magistr žáky seznámil s principy komunální politiky, způsoby vedením města, rozpočtem a financováním různých projektů. Žáci v závěrečné diskuzi ukázali, že je již v brzkém věku zajímá prostředí, ve kterém žijí a uvědomili si, že na nic neexistuje pouze jeden pohled či řešení, ale veškeré oblasti, které město na komunální úrovni řeší, jsou vzájemně propojeny.
  Více ...

08.12.2016  ŠKOLNÍ DRUŽINA - ADVENT (Střední škola gastronomická)
Zobrazit obrázek
Na pozvání paní ředitelky Truhlářové navštívily děti z 1. a 2. oddělení v rámci dne otevřených dveří adventní výstavu. Tato akce se konala v rámci Evropského týdne odborných dovedností. Děti si prohlédly svátečně vyzdobené tabule, postavily si betlémy,ozdobily perníčky,zopakovaly si u projekce zvyky a tradice. Na závěr si vyzkoušely přípravu sváteční tabule.

vychovatelky Alena Klimešová, Iva Magdová
  Více ...

06.12.2016  Mikuláš
Zobrazit obrázek
V pondělí 5.12.2016 naši školu navštívil Mikuláš se svojí družinou. Hodné děti byly odměněny a malí hříšníci pokáráni.Krásní andělé rozzářili všechny třídy prvního stupně a čerti vystrašili nejednoho neposedu.
Mikulášská nadílka začínala od osmi hodin a po dvou hodinách pokračovala přehlídkou nejlepších recitátorů prvního stupně v místní tělocvičně. Ve školním kole porota vybrala z každé třídy žáka s nejlepším přednesem. Všechny děti na závěr Mikuláš ocenil.
  Více ...

03.12.2016  ŠKOLNÍ DRUŽINA - VÝPUSTEK, "Aneb tam kde jsou čerti doma"
Zobrazit obrázek
Sobotní vycházka skupinky dětí z 1. a 2. oddělení školní družiny vedla k netradiční prohlídce jeskyně Výpustek. U vchodu nás přivítal mládenec, kterého bohatý sedlák poslal "ke všem čertům". Ty jsme vyrušili při pekelně pálivé hostině, u které se stihli poprat a pohádat, jak bývá u čertů zvykem. Mládence si chtěli nechat v pekle, ale jejich váha ukázala, že patří do nebe. Tam už čekali andělé a samozřejmě Mikuláš, který pochválil a odměnil všechny naše hodné děti.

Alena Klimešová, Iva Magdová
  Více ...

02.12.2016  Upozornění
Zobrazit obrázek
Vážení rodiče,

po přeinstalování naší telefonní ústředny byla nově pro školní družinu přidělena tato telefonní čísla:

1. oddělení (Iva Magdová) 543 216 480
2. oddělení (Alena Klimešová) 544 210 037
3. oddělení (Mgr. Jana Bačíková) 543 216 840
4. oddělení (Jana Přibilíková) 543 216 651
5. oddělení (Mgr. Radka Staňková) 544 210 074

V Blansku dne 2. 12. 2016

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy


02.12.2016  Zdravá 5 ve čtvrtých třídách
Zobrazit obrázek
O zpestření výuky se postaral projekt „Zdravá pětka“. Děti si během dvou hodin zopakovaly znalosti z prvouky a přírodovědy. Při skupinové práci třídily potraviny na zdravé a nezdravé. Pomocí dedukce přicházely na to, proč nejsou prospěšné polotovary. Dětem se program moc líbil a v závěru si mohly vytvořit chutnou zdravou svačinku, na které si pochutnaly.
  Více ...

02.12.2016  Žáci 4.B dne 2.12.2016 navštívili knihovnu Blansko
Zobrazit obrázek
Pomocí přednášky, knih a videa jsme se přenesli do historie do dob dávno minulých. Jako průvodci sloužily knihy: Cesty dětí do staletí, České dějiny očima psa, Dějiny udatného národa, Řemesla, aj. Nechali se inspirovat naučnými knihami a seznámili se s dobou v období Velkomoravské říše. Půl hodinky si děti pročítaly další příběhy dle svého výběru.

Více než polovina dětí do knihovny pravidelně chodí a snad byla návštěva inspirací i pro další. Vždyť děti mají knihovnu do patnácti let zdarma.
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
135 | 136 | 137 | 138 |