Vítejte

04.01.2017  Škola plná pohody

31.12.2016  Naše škola realizovala projekt s názvem „Porozumím“
Naše škola realizovala projekt s názvem „Porozumím“ v rámci dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR na rok 2016. Do projektu se zapojilo několik pedagogických pracovníků, kteří vytvořili interaktivní výukové materiály. Celkem vzniklo 24 interaktivních výukových materiálů a 6 e-learningových testů, jež byly umístěny na školním portálu do interaktivní učebnice českého jazyka pro žáky-cizince. Z hlediska tematických celků jsme navázali na již vytvořený 1. díl učebnice – Chceme mluvit hezky, učíme se česky. Pozornost jsme věnovali zejména oblastem a tématům, se kterými se žáci-cizinci v běžné výuce málo setkávají a dělají jim potíže. Zpracovali jsme např. výukové materiály s regionální tematikou, české zvyky a tradice: Vánoce, Velikonoce, Mikuláš. Doplnili jsme konverzační témata. Např. ČR-základní informace, Svět a já, Odkud jsi, Naši sousedé, Česká platidla, Nakupujeme, Ovoce a zelenina, Nábytek, Místnosti v domě, Oblečení. Mluvnici jsme doplnili o rozlišování měkkých a tvrdých souhlásek a o procvičování českého psacího písma a české diakritiky. Další oblastí vytvořených materiálů je porozumění textu. Byly vytvořeny nové výukové programy: „Co čtou české děti?“, „ Povídání o pejskovi a kočičce“.

Pro ověřování znalostí a zároveň jako nástroj evaluačního procesu jsme vytvořili e-learningové testy pro žáka-cizince.
Na základě poskytnuté dotace MŠMT, kterou Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 obdržela, jsme mohli realizovat aktivity spojené s integrací cizinců prostřednictvím vzdělávání.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy

22.12.2016  Vánoční den - zkrácení vyučování
Zobrazit obrázek
Vážení rodiče,

dne 22. 12. 2016 budou mít žáci se svými učiteli vánoční den. Vyučování bude v tento den zkráceno následovně:

I. stupeň 8, 00 – 11, 20 hodin
II. stupeň 8, 00 – 12, 00 hodin

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy

22.12.2016  ŠKOLNÍ DRUŽINA - SPOLEČNÉ BRUSLENÍ
Zobrazit obrázek
Poslední společnou aktivitou v tomto kalendářním roce bylo bruslení s rodiči. Chválíme všechny, kteří se přišli podívat, nebo zabruslit. Přejeme všem pohodu, klid, zdraví a štěstí v novém roce.
  Více ...

22.12.2016  Vánoční dopoledne ve IV. A
Zobrazit obrázek
Dlouho očekávané vánoční svátky se blíží. Proto si žáci IV. A zpříjemnili čekání na Ježíška programem, který si sami připravili. Mezi nejzdařilejší čísla patřilo vystoupení kouzelníků, tance - jak v podání sličných dívek, tak i pohyblivých chlapců. Nechyběly scénky, představení sportovních trofejí, vyprávění vtipů. Závěr dopoledne patřil k nejhezčím chvilkám zakončení starého roku. Plno dárečků, které se zčistajasna objevily pro kamarády ve třídě.

Mgr. Eva Gregorová
  Více ...

21.12.2016  Třídy 1. A a 1. C se vypravily do lesa ozdobit stromeček pro zvířátka
Zobrazit obrázek
Děti prvních tříd přinesly předposlední školní den z domu dobroty pro lesní zvířátka a ptáčky, vycházkou zasněženým lesem došly až k náhodně vybranému stromu, kde jimi ozdobily spodní větve. Někteří možná o prázdninách vytáhnou do lesa i rodiče a zkontrolují, zda lesním obyvatelům chutnalo.

Mgr. Marťáková, Mgr. Fleková
  Více ...

19.12.2016  ŠKOLNÍ DRUŽINA 1. a 2. oddělení - NADÍLKA ZVÍŘÁTKŮM
Zobrazit obrázek
Další již tradiční aktivitou dětí je vycházka do lesa spojená se zdobením stromečku a nadílkou pro zvířátka.
Na zpáteční cestě jsme plně využili čerstvě napadeného sněhu, na kterém se děti vyřádily.

vychovatelky Alena Klimešová, Iva Magdová
  Více ...

15.12.2016  Studenti SŠ TEGA Blansko, příspěvkové organizace, představili svoji činnost a učební pomůcky na základní škole
Dne 15. 12. 2016 představili svoji činnost a učební pomůcky studenti SŠ TEGA Blansko na naší základní škole. Program byl rozdělen do dvou bloků, kdy ten dopolední patřil pouze žákům naší školy, kteří se takto mohli již od 1. ročníku seznámit s náplní vzdělávacích aktivit na střední škole. Studenti praktickými ukázkami a odborným výkladem přiblížili vzdělávací proces a vzdělávací nabídku konkrétní střední školy, kam se mohou žáci z naší školy po ukončení základního vzdělávání hlásit. Vlastní praktické zkušenosti a poznání z akce mohou využít žáci 9. ročníků, kteří se právě v tomto období rozhodují o svém budoucím povolání, o možném budoucím zaměření. Odpolední blok již patřil rodičům, kteří si v rámci třídních schůzek mohli prohlédnout již zmiňovanou výstavu s doprovodným programem.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
135 | 136 | 137 | 138 |