Vítejte

12.04.2017  Proběhl zápis do I. tříd
Zobrazit obrázek
Budoucí prvňáčci zavítali na planetu plnou písmenek, čísel a sportu. Čekaly na ně vesmírné úkoly, kterých se zhostili na jedničku. Předškoláci si odnášeli drobný dáreček a vysvědčení, které dostali v tento sváteční den.
Celkem bylo zapsáno 46 dětí. Budou tedy otevřeny dvě první třídy. Na prvňáčky se těší p. uč. Ivana Klimešová a p. učitel Jan Čápek.
  Více ...

11.04.2017  Edukativně stimulační skupiny pro budoucí prvňáčky
Zobrazit obrázek
Skupiny jsou určeny pro děti ohrožené počátečním školním neúspěchem, zejména pro:
• děti s adaptačními a komunikačními problémy
• děti, které nechodily do mateřské školy
• děti, jejichž rodiče mají z nějakých důvodů obavu, že jejich dítě ještě nezvládne školní docházku nebo bude mít ve škole problémy
• děti, které v zásadě splňují kritéria způsobilosti pro zahájení školní docházky, nicméně potřebují ještě pomoci dozrát v některých oblastech vnímání, grafomotoriky, řeči, předmatematických dovedností, …
Rodič se účastní lekcí společně s dítětem. Tím má možnost získat ucelené informace o pokrocích svého dítěte a návody pro další práci a zlepšení.
  Více ...

11.04.2017  Přírodovědný trojboj Jirky Kalvody
Zobrazit obrázek
Jestliže můžeme o někom říci, že je talentovaným žákem, pak je to s jistotou Jirka Kalvoda.
Považte sami - během třech dnů absolvoval tři olympiády z přírodovědných oborů (matematika, zeměpis a fyzika).
  Více ...

24.03.2017  Exkurze Brno
Zobrazit obrázekV rámci projektu EU Cesta za poznáním, na němž spolupracujeme se školami v Adamově a ve Ždírci nad Doubravou v kraji Vysočina, proběhla exkurze do jihomoravské metropole. Měnínská brána, Masarykova ulice, Bašty, katedrála sv. Petra a Pavla – Petrov, brněnské biskupství, Špilberk, náměstí Svobody, Stará radnice, to je jen zlomek toho, co jsme stihli v Brně během několika hodin projít a prohlédnout si.
  Více ...

20.03.2017  Spolupráce s HC Blansko, z. s. a podpora celonárodního projektu Pojď hrát hokej
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 uzavřela spolupráci s HC Blansko, z. s. Hokejový klub HC Blansko, z. s. se zapojil do projektu Českého svazu ledního hokeje s názvem Pojď hrát hokej. Pojď hrát hokej je čtyřletým rozvojovým projektem ČSLH, který se zaměřuje na podporu náborů v hokejových klubech po celé ČR. Program má napomoci přivést na zimní stadiony nové děti a zaměřuje se rovněž na komunikaci s rodiči potencionálních i stávajících hokejistů. Projekt cílí na skupinu dětí ve věku 4 – 8 let. Další aktivitou je realizace projektu „Trenér do malých klubů“. Pokud HC Blansko s žádostí o finanční podporu u ČSLH uspěje, podaří se získat pro hokejový klub trenéra mládeže, který by spolupracoval se Základní školou a Mateřskou školou Blansko, Dvorská 26. Spolupráce by spočívala v tom, že by byl přítomen na hodinách, kdy škola využívá zimní stadion v Blansku a učil by naše žáky bruslit.

V Blansku dne 20. 3. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA


10.03.2017  Karneval na I. stupni

10.03.2017  Karneval prvních tříd

09.03.2017  Svět pravěkých lovců
Zobrazit obrázek
přiblížilo žákům čtvrtých tříd výukové dopoledne strávené v Moravském krasu. V Domě přírody si prohlédli expozici, kde se seznámili s nejvýznamnějšími pravěkými nálezy a pozůstatky našich dávných předků v Moravském krasu. Formou her v učebně a v okolí Domu přírody získali poznatky o životě pravěkých lovců. Vydali se i na loveckou výpravu do okolí Kateřinské jeskyně. Dětem se výlet do dávných dob velmi líbil a poutavou formou jim přiblížil právě probírané učivo ve vlastivědě.

Mgr. Eva Gregorová, Mgr. Ivana Klimešová
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
135 | 136 | 137 | 138 | 139 |