Vítejte

01.06.2016  Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině
Zobrazit obrázek
Podle § 123, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

stanovuji

ke dni 1.9. 2016 výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 160,- Kč měsíčně.

V Blansku dne 1.6. 2016

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy

31.05.2016  Okresní přebor základních škol v bowlingu
Zobrazit obrázek
V úterý 31. května se uskutečnil okresní přebor základních škol v bowlingu.

O vítězství bojovalo 10 družstev reprezentujících základní školy okresu Blanska. Naše škola se umístila na druhém místě a získala 1193 bodů ve dvou kolech.
  Více ...

26.05.2016  Vítězství našich prvňáčků na olympiádě
Zobrazit obrázek
Dne 25. 5. 2016 se konal již XVIII. ročník Olympiády žáků 1. tříd ve Velkých Opatovicích. Naši školu jelo reprezentovat 10 prvňáčků – dívky Bedřiška Švábenská, Ema Králová, Eliška Zamazalová, Anna Valášková, Karolína Konečná a chlapci Petr Brodecký, Jan Musil, Mikuláš Jirků, Martin Tomášek, Jakub Kouřil
  Více ...

25.05.2016  Schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků
Zobrazit obrázek
Schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků
dne 31. 5. 2016 v 15.30 h v jídelně školy

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků naleznete zde.

25.05.2016  Školní výlet na hrad Veveří
Zobrazit obrázek
Žáci třetích tříd absolvovali poutavý program na hradě Veveří necelých 10 km od Brna. V tzv. Přihrádku si děti vyzkoušely zdobení látek potiskem, uviděly práci řemeslníků, vystřelily si z kuše, prohlédly si repliky zbraní. Byla pro ně připravena i žonglérská dílna a představení Cirkus: divadlo s kejklíři a loutkami. Žáci si prohlédli i zpřístupněné prostory hradu.
  Více ...

20.05.2016  Edukativně-stimulační skupiny
Zobrazit obrázek
Ve dnech 9. a 10. 5. 2016 se konaly poslední Edukativně-stimulační skupiny pro budoucí předškoláky naší školy. Celkem skupinky navštěvovalo 38 předškoláků se svými rodiči.

Poslední, desátou hodinu, jsme šli hledat poklad. Po cestě děti plnily různé úkoly a odměna je čekala v malé tělocvičně školy.
  Více ...

20.05.2016  VIDA!
Zobrazit obrázek
Dne 19. 5. 2016 se vydali žáci z tříd 4. A a 5. A vlakem do Brna. Cílem byl Zábavní vědecký park VIDA! science centrum Brno.

Žáci se rozdělili do tří skupin a od 9 do 10 h se bavili, zamýšleli, vyráběli, zkoumali a vzdělávali při výukových programech Mikrohrdinové, Čas na čas a Mysli na smysly. Dále následovala volná prohlídka. Žáci se rozešli po 4600 m2 chytré zábavy a někteří také navštívili Science Show Elektromagion. Po 12. hodině jsme se sešli v šatně a chystali se na zpáteční cestu.
  Více ...

18.05.2016  Turnaj 4. a 5. ročníků ve vybíjené
Zobrazit obrázek
V úterý 3. května se naše škola zúčastnila okresního kola soutěže základních škol ve vybíjené. Ta je jediným kolektivním sportem, ve kterém žáci prvního stupně poměřují své sportovní schopnosti v rámci základních škol. O co ve vybíjené vůbec jde? Cíl je jednoduchý, nenechat se vybít a přitom vybít více hráčů ze soupeřova družstva, přičemž jsou u této hry rozvíjeny nejen motorické dovednosti a schopnost házení a chytání míče, ale také je pěstována u dětí orientace v prostoru, schopnost rychlé reakce a rozhodování, v neposlední řadě také týmová spolupráce.
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 |