Vítejte

10.03.2017  Karneval na I. stupni

10.03.2017  Karneval prvních tříd

09.03.2017  Svět pravěkých lovců
Zobrazit obrázek
přiblížilo žákům čtvrtých tříd výukové dopoledne strávené v Moravském krasu. V Domě přírody si prohlédli expozici, kde se seznámili s nejvýznamnějšími pravěkými nálezy a pozůstatky našich dávných předků v Moravském krasu. Formou her v učebně a v okolí Domu přírody získali poznatky o životě pravěkých lovců. Vydali se i na loveckou výpravu do okolí Kateřinské jeskyně. Dětem se výlet do dávných dob velmi líbil a poutavou formou jim přiblížil právě probírané učivo ve vlastivědě.

Mgr. Eva Gregorová, Mgr. Ivana Klimešová
  Více ...

06.03.2017  DVORSKOU OVLÁDLY OLYMPIJSKÉ KRUHY
Zobrazit obrázek
V pondělí 6. 3. 2017 k nám dorazili významní sportovci a olympionici ČR. Příjezdu předcházelo zapojení naší školy do Sazka olympijského víceboje, projektu, který má za cíl rozhýbat české děti a je podporován ministerstvem školství.
  Více ...

06.03.2017  Oznámení o zápisu dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26, vyhlašuje zápis dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění.
V termínu:

11. 4. 2017 řádný termín; od 14,00 - 17,00 hodin
12. 4. 2017 náhradní termín; od 14,30 – 16,00 hodin
  Více ...

04.03.2017  ŠD - 5. oddělení
Zobrazit obrázek
Letošní zima na nás sněhem nešetřila, tak jsme se snažili i my, jej řádně využít. Užívali jsme si bobování na přehradě a spoustu zábavy při stavbě sněhulácké vesničky. Ti z nás, pro které byla sněhová nadílka venku nedostačující, se podíleli na krásné zimní výzdobě družiny.
Na konci měsíce února přišel dlouho očekávaný den čar a kouzel, při kterém se děti navzájem bavily svým kouzelnickým uměním a zručností a předváděly nejrůznější triky. Za statečnost byly odměněny dárečkem, ale především dobrým pocitem z příjemně stráveného dne.

Mgr. Radka Staňková
  Více ...

01.03.2017  Den otevřených dveří
Zobrazit obrázek
je za námi a podle nadšených tváří budoucích prvňáčků a pochvalných slov rodičů lze vytušit, že se opravdu vydařil. Pro předškoláky z blanenských školek byl připraven sportovní program v tělocvičně, kde si mohli vyzkoušet svoje sportovní nadání. Děti navštívily první třídy, pracovaly na interaktivní tabuli a na tabletech, společně si zazpívaly, nahlédly do družiny a prohlédly si celou školu.
Děkujeme všem žákům naší školy, kteří se společně s pedagogy zasloužili o zdárný průběh Dne otevřených dveří.

Mgr. Eva Gregorová
  Více ...

01.03.2017  Úspěch jaký tu ještě nebyl - 1., 3. a 9. místo v Zeměpisné olympiádě
Zobrazit obrázek
Únor je měsícem pravidelného setkání nejlepších žáků - geografů, kteří mezi sebou poměří znalosti v okresním kole Zeměpisné olympiády.

Letošní rok naši školu reprezentovala trojice chlapců: Adam Kopřiva, Oldřich Gottvald a Jiří Kalvoda. Společným jmenovatelem výše uvedených je především hlubší zájem o geografii a jí příbuzné vědy, stejně jako talent pro specifickou dovednost, kterou je možné označit jako geografickou syntézu (z množství různých poznatků vytvořit závěr, kterým vysvětlíte či popíšete geograficky jev). Je více jak zřejmé, že bez komplexních znalostí a logického myšlení to prostě úspěšně zvládnout nelze.
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
135 | 136 | 137 | 138 |