Vítejte

17.10.2017  Přijímací řízení na střední školy 2017/2018
Zobrazit obrázek
Vážení rodiče,

je zřejmé, že volba povolání zásadním způsobem ovlivňuje život člověka. V profesní orientaci má zvlášť důležitý význam volba středoškolského vzdělání po ukončení základní školy. A tato volba je v letošním školním roce před Vašimi dětmi a před Vámi, jakožto jejich nejlepšími rádci. Společnými silami se budeme snažit poskytnout jim dostatek informací, na jejichž základě se mohou zodpovědně rozhodnout.
  Více ...

16.10.2017  Výdej zápisových lístků pro školní rok 2017/2018
Zobrazit obrázek
Vážení rodiče,
výdej zápisových lístků pro školní rok 2017/2018 proběhne u Mgr. Hany Dostálové (výchovné poradkyně) v těchto termínech:
29. 1. 2018 (pondělí) v době od 7,00 – 8,00 a od 13,30 – 16,00 hodin
30. 1. 2018 (úterý) v době od 7,00 – 8,00 a od 13,30 – 16,00 hodin

Pokud by nevyhovoval termín, je nutná telefonická domluva s výchovnou poradkyní.
(tel. 516 418 675, kl.115)

V Blansku dne 16. 10. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy

10.10.2017  Schůzka LVK 1. stupeň jen 1. a 2. třída
Zobrazit obrázek
Ve čtvrtek 19. 10. 2017 v 16:00 (velká tělocvična) se uskuteční schůzka rodičů dětí, které mají zájem zúčastnit se lyžařského výcviku. Informace ohledně peněz, termínů, instruktorů, storno poplatků atd. se dozvíte od majitele lyžařské školy Newman school pana Zdeňka Nováka.

Bude dobré, když přijdou i rodiče dětí, které již na LVK byly loni, jelikož se některé podmínky změnily.

Děkuji.

Mgr. Lenka Růžičková

09.10.2017  Skrytá krása kamenů
Zobrazit obrázek
Kamenný lom Malá Dohoda ve střední části Moravského krasu a Dům přírody MK, se staly hlavním dějištěm geologické exkurze
  Více ...

30.09.2017  ŠKOLNÍ DRUŽINA - 1. a 2. oddělení - ZÁŘÍ
Zobrazit obrázek
Prosluněný podzim v celé své barevnosti a kráse se nám představil na sobotní vycházce 1. a 2. oddělení školní družiny.

vychovatelky Alena Klimešová a Iva Magdová
  Více ...

29.09.2017  Seznam kandidátů z řad pedagogických pracovníků pro volby do Školské rady
Zobrazit obrázek
1. Mgr. Marcela Bláhová
2. Mgr. Petra Přibilíková

V Blansku dne 29. 9. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy

18.09.2017  Upozornění
Zobrazit obrázek
Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že jsem na den 29. 9. 2017 vyhlásil ředitelské volno dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.

V Blansku dne 18. 9. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy

18.09.2017  Vyhlášení voleb do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Blansko, Dvorská 26
Zobrazit obrázek
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26 vyhlašuje volby do Školské rady v souladu se Směrnicí č. 4/2005 Rady města Blanska (Volební řád pro volby členů školských rad při základních školách zřizovaných městem Blanskem) ze dne 28. 6. 2005 a v souladu s § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
135 | 136 | 137 | 138 | 139 |