Vítejte

18.09.2017  Upozornění
Zobrazit obrázek
Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že jsem na den 29. 9. 2017 vyhlásil ředitelské volno dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.

V Blansku dne 18. 9. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy

18.09.2017  Vyhlášení voleb do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Blansko, Dvorská 26
Zobrazit obrázek
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26 vyhlašuje volby do Školské rady v souladu se Směrnicí č. 4/2005 Rady města Blanska (Volební řád pro volby členů školských rad při základních školách zřizovaných městem Blanskem) ze dne 28. 6. 2005 a v souladu s § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.
  Více ...

01.09.2017  Informace pro zákonné zástupce k zahájení školního roku 2017/2018
Zobrazit obrázek
Zahájení školní roku 4. 9. 2017, výuka od 8, 00 do 9, 40 hodin.
Výuka podle rozvrhu 5. 9. 2017.
Obědy se vydávají dnem 5. 9. 2017.
Školní družina zahajuje činnost dnem 5. 9. od 6,00 hodin.

Přeji Všem úspěšný školní rok 2017/2018.

V Blansku dne 1. 9. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy

30.06.2017  Sportovní den na Dvorské
Rozličné sportovní disciplíny, od individuálních soutěží v aerobiku a atletice, až po kolektivní pojetí sportu ve florbalu a volejbalu, to vše bylo předmětem sportovního koktejlu, který svým žákům namíchali učitelé naší ZŠ.
  Více ...

30.06.2017  Poděkování
Zobrazit obrázek
Trenéři a atleti AK Blansko Dvorská děkují vedení školy za podporu v naší činnosti. I díky tomu jsou naši svěřenci v čele aktuálních tabulek kraje ve vícebojích, na překážkách, skocích a v hodech.

Přejeme krásné prožití letních měsíců a pohodovou dovolenou.

Za kolektiv trenérů,

Martin Weinhöfer
  Více ...

29.06.2017  ŠKOLNÍ DRUŽINA - 1. oddělení - ČERVEN
Zobrazit obrázek
Poslední červnový měsíc byl plný soutěží, relaxace, hodnocení celoročních aktivit. Tropické dny děti trávily v klidnějším rytmu a osvěžovaly se vodními balonky. Školní rok je úspěšně za námi a nezbývá než popřát dětem i rodičům pohodové prázdniny.

Iva Magdová
  Více ...

20.06.2017  Pohár rozhlasu - 2.místo pro starší žáky
Zobrazit obrázek
V půlce května se konal další ročník Poháru rozhlasu. V mladším žactvu byly k vidění výkony, které dávají naději do dalších ročníků. Děti z 6. a 7. ročníků prokázaly svůj sportovní potenciál - jak s ním naloží, je již jen na nich samotných.
  Více ...

19.06.2017  Terénní výuka v Krásensku
Zobrazit obrázek
Na začátku června se žáci 6. a 7. ročníku vydali na terénní výuku. Mladší měli program na téma „Džungle pod nohama“ a starší „Den s mokřadem“. Pod vedením zkušených lektorů děti prozkoumávaly určený biotop. Všichni si vyzkoušeli práci entomologa, botanika, ekologa a hydrobiologa, získané poznatky z výzkumu pak prezentovali před ostatními spolužáky, kteří jim kladli různé dotazy. Oba dny se vydařily a dětem se netradiční způsob výuky líbil.

Mgr. Renata Rysová
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
135 | 136 | 137 | 138 |