Vítejte

16.11.2017  Rekonstrukce tělocvičny
Zobrazit obrázek
Dne 5.října 2017 proběhlo oficiální předání zrekonstruované tělocvičny ZŠ Dvorské.
Předání se zúčastnili starosta Mgr. Ivo Polák,1.místostarosta Ing. Bc. Jiří Crha, ředitel školy Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA a představitelé z odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy.
  Více ...

13.11.2017  Vytváříme 3D objekty
Zobrazit obrázek
Potřebujete novou botu, kladivo, láhev na pití nebo květináč? Vytvořte si je pomocí techniky, kterou žáci V. A využívali v hodinách pracovních činností. Netiskli na 3D tiskárně ale obmotávali, řezali a spojovali. Výsledky našeho snažení si můžete prohlédnout na fotografiích.

Mgr. Eva Gregorová
  Více ...

13.11.2017  Bobřík informatiky
Zobrazit obrázek
Žáci V. A se zúčastnili klání, které je zaměřeno na svět technologií. V počítačových učebnách vyplňovali online test, v němž vybírali z několika odpovědí nebo přemísťovali objekty na obrazovce. Tato soutěž seznamuje žáky s informatickými otázkami. Soutěžící odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.
  Více ...

10.11.2017  Přijel k nám Martin bez bílého koně
Zobrazit obrázek
Jmenovec sv. Martina přišel do V. A v přestrojení. Předvedl spolužákům svoje oblečení, helmu i meč a povyprávěl vše, co si zapamatoval o životě a legendách, které se vztahují ke sv. Martinovi.

Mgr. Eva Gregorová
  Více ...

08.11.2017  Upozornění
Zobrazit obrázek
Vzhledem k chybějícímu personálu ve školní kuchyni, budeme od 13. 11. 2017 až do odvolání vařit pouze jedno jídlo.

Děkujeme za pochopení.

Bc. Silvie Opluštilová
vedoucí školní jídelny

07.11.2017  První sportovní úspěchy školního roku 2017/2018
Zobrazit obrázek
Začínáme účastí starších žákyň na okresním kole florbalu, kde jsme 6. 11. 2017 vybojovaly 2. místo. Boj to byl opravdu velký. Zatímco ostatní školy nastupovaly ve čtrnáctičlenných sestavách, my vzhledem k nemocnosti a málopočetnému ročníku začaly hrát v osmi. Střídání bylo tudíž téměř nemožné. V posledním zápase běhala děvčata z posledních sil. Proto chci poděkovat za bojovnost a obětavost jmenovitě: Emílii Horákové, Kláře Stloukalové, Natálii Beránkové, Tereze Staňkové, Nikole Staňkové, Katce Darmové, Zuzce Hlouškové a Stele Škvařilové. Dík patří i p. uč. Weinhöferovi za profesionální průběh soutěže.

Mgr. Lenka Růžičková
  Více ...

31.10.2017  ŠKOLNÍ DRUŽINA - 1. a 2 . oddělení - ŘÍJEN
Zobrazit obrázek
Skupinka odvážných dětí se v neděli ocitla "V zajetí zlých duchů". Pod tímto názvem se skrýval edukační program Moravské galerie v Brně - Jurkovičově vile. Renovovaná vila s romantickým okolím i zajímavým interiérem děti nejen pobavila, ale i obohatila novými poznatky. Procházkou Brnem a zaslouženou odměnou završily děti příjemně prožitý den.

Alena Klimešová, Iva Magdová
  Více ...

21.10.2017  Úprava vyučování
Zobrazit obrázek
Vážení rodiče,

ve dnech 20. 10. a 21. 10. 2017 se budou konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a volební místnosti budou i naší škole. Z toho důvodu přistupuji ke změně organizace výuky na den 20. 10. 2017.
I. stupeň bude mít výuku do 11,30 hodin
II. stupeň bude mít výuku do 12,15 hodin

V Blansku dne 6. 10. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
135 | 136 | 137 | 138 | 139 |