Vítejte

21.09.2009  Návštěva divadla
Zobrazit obrázek
Třídy 2.A, 2.B. navštívily 17. září Loutkové divadlo Radost v Brně. Děti zhlédly divadelní představení Míček Flíček. Tento titul nelze nazvat jinak, než „loutkářskou klasikou“.
  Více ...

15.09.2009  Nová fyzikálně-chemická učebna je skutečností
Zobrazit obrázek
V rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod byl realizován projekt „Modernizace základního školství v Blansku.“ Součástí projektu bylo vybudování fyzikálně-chemické učebny na ZŠ Blansko, Dvorská 26.
  Více ...

03.09.2009  Den CO
Zobrazit obrázek
Ochrana člověka za mimořádných událostí. I. a II. stupeň navštívil HZS JmK v Blansku, kde shlédl ukázky techniky a činnosti.
  Více ...

01.09.2009  Zahájení školního roku 2009/2010
Zobrazit obrázek
Za účasti rodičů, ředitele školy a místostarosty Ing. Toufara, byl 1. září zahájen nový školní rok 2009/2010.

1.A třída - třídní učitelka Mgr. Slavíčková
1.B třída - třídní učitelka Mgr. Přibilíková
  Více ...

31.08.2009  Zahájení školního roku 2009/2010
Školní rok 2009/2010 bude zahájen dne 1.9. 2009 od 8,00 hodin.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl
ředitel školy

27.06.2009  Loučení se školou... Školní akademie
Zobrazit obrázek
Stalo se již pravidlem že se deváťáci ze ZŠ Dvorská v Blansku loučí se svojí rodnou školou na školní akademii.

Ta letošní akademie se uskutečnila 24.6. v Dělnickém domě a zúčastnilo se jí 80 účinkujících a okolo 300 diváků z řad rodičů, příbuzných a kamarádů žáků naší školy. A bylo se na co koukat.
  Více ...

27.06.2009  Rozloučení s
Zobrazit obrázek
Rozloučení s "absolventy" naší školní družiny jsme si náramně užili. Nechybělo opékání, večerní procházka,diskotéka v pyžamu, zpívání a povídání plné vzpomínek...
  Více ...

23.06.2009  Zakončení letošních akcí turistického kroužku
Zobrazit obrázek
Příjemným zakončením letošních akcí turistického kroužku při školní družině byla sobotní vycházka spojená s prohlídkou jeskyně Výpustek, Býčí skály a huti Františka. Děti se nejen prošly krásnou přírodou, ale seznámily se s historií.
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
135 | 136 | 137 | 138 |