Vítejte

04.02.2010  Zápis - „Cesta za pokladem“
Zobrazit obrázek
Dvorskou obsadili piráti a námořníci...
  Více ...

28.01.2010  Dárek k vysvědčení
Zobrazit obrázek
Gymnastky školního klubu TJ START při naší škole si připravily pro žáky I. stupně vystoupení, ve kterém předvedly akrobatické cviky, sestavy, pódiovou skladbu a cvičení na trampolíně.
  Více ...

19.01.2010  Předškoláci se připravují na školu se svými rodiči
Zobrazit obrázek
Rodiče současných školáků jistě potvrdí, že přechod jejich dítěte z mateřské školky do první třídy byl pro ně i pro jejich dítě zlomovým okamžikem. Rodiče si nedokázali představit, jak jejich dítě bude zvládat školní povinnosti. Skončí období her a začíná i období učení. Těchto obav z prvního školního roku se mohou rodiče se svým dítětem zbavit účastí v tzv. stimulačně edukativních skupinách na ZŠ Dvorská v Blansku. Tento složitý název neznamená nic jiného než přípravné hodiny pro předškoláky a jejich rodiče.
  Více ...

19.01.2010  Dveře byly otevřené...
Zobrazit obrázek
Naši školu navštívili rodiče i předškoláci z mateřských škol. Mohli si prohlédnout celou školu. Nahlédli do nově vybudované fyzikální učebny. Podívali se do prvních tříd i do počítačové učebny. Viděli práci na interaktivní tabuli a zhlédli vystoupení školního gymnastického klubu. V odpoledních hodinách se mohli podívat na trénink školní atletické skupiny, která dosahuje vynikajících výsledků.
  Více ...

18.01.2010  Zimní zpívání...
Zobrazit obrázek
Školní sbor si pod vedením p.uč. Mazalové připravil pro žáky I. a II. stupně pásmo písní i vánočních koled s doprovodem samotných žáků. Vzhledem k předvánočním dnům volna si žáci vyslechli tento koncert až v lednu. Mohli si tak zavzpomínat na poklidný vánoční čas.
  Více ...

12.01.2010  Sdělení výchovné poradkyně
Vážení rodiče,
výdej zápisových lístků proběhne u Mgr. H. Dostálové (výchovné poradkyně) v těchto termínech:

Pondělí 25. 1. 2010 od 7 - do 8 hodin a od 13 - 16 hodin
Úterý 26. 1. 2010 od 7 - 8 hodin a od 13 - 14 hodin

Pokud by Vám termín nevyhovoval, je nutná telefonická domluva s výchovnou
poradkyní.

Mgr. Bc. Dušan
Krumnikl ředitel školy

12.01.2010  Divadelní představení - Devatero pohádek – K. Čapek Z pokladnice českého dramatu
Zobrazit obrázek
Tentokrát jsme za pohádkou nejeli do brněnského divadla Radost. Ale herci z Hradce Králové přijeli rozdávat radost do naší školy.
Žáci I.stupně zhlédli dvě pohádky: Tuláckou a Loupežnickou.
  Více ...

11.01.2010  Sdělení, nabídka Policie ČR
Dobrý den,
Policie ČR na Blanensku v loňském roce řešila množství dopravních nehod, jejichž příčinou bylo špatná viditelnost chodce pohybujícího se buď ve vozovce nebo v její těsné blízkosti.
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
135 | 136 | 137 | 138 |