Vítejte

27.11.2017  Děti z V. B psaly zážitky z Lipky
Zobrazit obrázek
Práce žáků si můžete přečíst uvnitř článku...
  Více ...

20.11.2017  Ustavující zasedání školské rady
Zobrazit obrázek
Dne 15. 11. 2017 proběhlo ustavující zasedání školské rady, které svolal ředitel školy na základě ustanovení § 167 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění. Na tomto prvním zasedání školské rady byl zvolen předseda školské rady, kterým se stal Martin Štěpánek. Složení školské rady:

Předseda: Martin Štěpánek

Členové: Ing. Martin Novotný, Bc. Jan Tesařová, Leona Mazourková, Mgr. Marcela Bláhová, Mgr. Petra Přibilíková

V Blansku dne 15. 11. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy

16.11.2017  Rekonstrukce tělocvičny
Zobrazit obrázek
Dne 5.října 2017 proběhlo oficiální předání zrekonstruované tělocvičny ZŠ Dvorské.
Předání se zúčastnili starosta Mgr. Ivo Polák,1.místostarosta Ing. Bc. Jiří Crha, ředitel školy Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA a představitelé z odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy.
  Více ...

13.11.2017  Vytváříme 3D objekty
Zobrazit obrázek
Potřebujete novou botu, kladivo, láhev na pití nebo květináč? Vytvořte si je pomocí techniky, kterou žáci V. A využívali v hodinách pracovních činností. Netiskli na 3D tiskárně ale obmotávali, řezali a spojovali. Výsledky našeho snažení si můžete prohlédnout na fotografiích.

Mgr. Eva Gregorová
  Více ...

13.11.2017  Bobřík informatiky
Zobrazit obrázek
Žáci V. A se zúčastnili klání, které je zaměřeno na svět technologií. V počítačových učebnách vyplňovali online test, v němž vybírali z několika odpovědí nebo přemísťovali objekty na obrazovce. Tato soutěž seznamuje žáky s informatickými otázkami. Soutěžící odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.
  Více ...

10.11.2017  Přijel k nám Martin bez bílého koně
Zobrazit obrázek
Jmenovec sv. Martina přišel do V. A v přestrojení. Předvedl spolužákům svoje oblečení, helmu i meč a povyprávěl vše, co si zapamatoval o životě a legendách, které se vztahují ke sv. Martinovi.

Mgr. Eva Gregorová
  Více ...

08.11.2017  Upozornění
Zobrazit obrázek
Vzhledem k chybějícímu personálu ve školní kuchyni, budeme od 13. 11. 2017 až do odvolání vařit pouze jedno jídlo.

Děkujeme za pochopení.

Bc. Silvie Opluštilová
vedoucí školní jídelny

07.11.2017  První sportovní úspěchy školního roku 2017/2018
Zobrazit obrázek
Začínáme účastí starších žákyň na okresním kole florbalu, kde jsme 6. 11. 2017 vybojovaly 2. místo. Boj to byl opravdu velký. Zatímco ostatní školy nastupovaly ve čtrnáctičlenných sestavách, my vzhledem k nemocnosti a málopočetnému ročníku začaly hrát v osmi. Střídání bylo tudíž téměř nemožné. V posledním zápase běhala děvčata z posledních sil. Proto chci poděkovat za bojovnost a obětavost jmenovitě: Emílii Horákové, Kláře Stloukalové, Natálii Beránkové, Tereze Staňkové, Nikole Staňkové, Katce Darmové, Zuzce Hlouškové a Stele Škvařilové. Dík patří i p. uč. Weinhöferovi za profesionální průběh soutěže.

Mgr. Lenka Růžičková
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
135 | 136 | 137 | 138 |