VĂ­tejte

26.06.2018  Udělení ředitelského volna 26. 6. – 29. 6. 2018
Zobrazit obrázek
Vážení rodiče,
oznamuji Vám, že jsem na dny 26. 6. 2018 – 29. 6. 2018 vyhlásil ředitelské volno dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění. Důvodem udělení ředitelského volna jsou rozsáhlé výkopové práce a odpojení školy od vodovodního řadu. Ukončení pravidelného vyučování bude dne 25. 6. 2018. V tento den obdrží žáci vysvědčení. Ředitelské volno se týká všech součástí Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26.

V Blansku dne 4. 4. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy

03.05.2018  Pozvánka k zápisu do mateřské školy
Zobrazit obrázek
ve čtvrtek 3. 5. 2018
od 9.00 do 16.00 hod.


Zobrazit plakátek

19.04.2018  Dvorská otevře 3 první třídy
Zobrazit obrázek
Velký zájem rodičů o zápis do prvních tříd nás velmi potěšil. Pro předškoláky bylo nachystáno prostředí vodního světa, ve kterém nechyběla ani pirátská loď s ukrytým pokladem. Malí budoucí prvňáčci plnili matematické, češtinářské i pohybové úkoly. Za jejich splnění byli náležitě odměněni truhličkou s pokladem a pamětním listem. Do prvních tříd bylo zapsáno 71 žáků z toho 6 rodičů požádalo o odklad školní docházky svého dítěte.

Děkujeme všem pedagogickým pracovníkům a žákům školy, kteří připravili k zápisu nádherné a pohodové prostředí pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče.

Mgr. Eva Gregorová
  Více ...

18.04.2018  Výsledky přijímacího řízení (10. 4. a 11. 4. 2018)
Zobrazit obrázek
Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání do 1. ročníku základního vzdělávání na Základní školu a Mateřskou školu Blansko, Dvorská 26 konaného ve dnech 10. 4. a 11. 4. 2018.

Na základě novely školského zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, je rozhodnutí o přijetí zveřejňováno na ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 na webových stránkách školy, na úřední desce.
  Více ...

11.04.2018  Edukativně stimulační skupinky
Zobrazit obrázek
JSME PŘIPRAVENI DO ŠKOLY?
Váháte s odpovědí? Máte nějaké pochybnosti?
Nabízíme Vám způsob, jak hravou formou rozvíjet schopnosti a dovednosti, které jsou důležité pro zvládnutí 1. třídy.
Pouze pro budoucí žáky 1. ročníku přihlášené na ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26.

Zobrazit plakátek


10.04.2018  Pozvánka k zápisu do I. tříd
Zobrazit obrázek
Úterý 10. 4.2018 od 14:00 do 17:00 hod.
Středa 11. 4.2018 od 14:30 do 16:00 hod.

Rodiče se dostaví k zápisu se svým dítětem a předloží jeho rodný list a svůj občanský průkaz.

Zobrazit plakátek


10.04.2018  Oznámení o zápisu dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019
Zobrazit obrázek
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26, vyhlašuje zápis dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění.

V termínu:

10. 4. 2018 řádný termín; od 14,00 - 17,00 hodin
11. 4. 2018 náhradní termín; od 14,30 – 16,00 hodin

Více informací...


09.04.2018  KORFBAL V BLANSKU
Zobrazit obrázek
Jako první z Blanska jsme mohli na naší škole přivítat extraligového hráče korfbalu Petra Bušíka. Předvedl nám ukázku této úžasné sportovní hry, která se hodí opravdu pro každého.
Hraje se na dva koše postavené do prostoru hřiště, družstva jsou smíšená – dívky a chlapci dohromady. Jedná se o živý, rychlý a hlavně bezkontaktní sport.
Vybavení nám bylo zapůjčeno, takže se s dětmi na ZŠ Dvorské těšíme na nové zážitky při hře korfbal.

Mgr. Lenka Růžičková
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 |