Metodik inkluze
Metodik inkluze:
Mgr. Jana Wingová
Konzultační hodiny pro žáky a učitele: 9,40 – 10,00 hodin denně
Konzultační hodiny pro zákonné zástupce: 13,30 – 14,30 středa
Kontaktní e-mail: wing.j@seznam.cz

Plán oblasti výchovného poradenství PDF