Základní informace o základní škole
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Zřizovatel:
Město Blansko, nám. Svobody 3/32, 678 24 Blansko
IČ: 00279943
Právní forma: obec

Učební plán:
Ve školním roce 2013/2014 se bude vyučovat podle ŠVP ve znění RVP ZV : č.j. 31 504/2004-22,
ve znění úpravy č.j. 27 002/2005-22, č.j. 24 653/2006-24, č.j. 15 523/2007-22 a č.j. 12 586/2009-22 a č.j. 20772/2010-2, č.j. 20092/2010-2, č.j. 1236/2012-22 a č.j. 2647/2013-210.

Název ŠVP: Škola plná pohody
Verze ŠVP: 3; od 1. 9. 2017, č.j.: 542/2017 Dv

IČO: 494 64 205
IZO: 600 106 161

ID datové schránky: zdyig2g

Ředitel školy (statutární orgán): Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA

Zástupkyně ředitele školy (zástupkyně statutárního orgánu): Mgr. Helena Daňková

Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26, Dvorská 1415/26, 678 01 Blansko

Telefon:
- základní škola: 516 418 675
- mateřská škola: 516 410 891
- jídelna: 516 419 430
- školní družina:
1. oddělení: 543 216 480
2. oddělení: 544 210 037
3. oddělení: 543 216 840
4. oddělení: 543 216 651
5. oddělení: 544 210 074

Číslo bankovního účtu: 19-4802720227/0100

Emailová adresa:
- základní škola: skola@zsdvorska.com
- mateřská škola: info@duhovaskolicka.cz
- jídelna: sj.dvorska.blansko@seznam.cz

Internetové stránky základní školy: www.zsdvorska.com

Satelitní snímek okolí naší školy
Mapa okolí školy