Dokumenty
3 stupně řízení PDF
GDPR PDF
Seznam zkratek jednotlivých předmětů PDF
Organizace třídních schůzek PDF
Vnitřní řád školy PDF


Žádost o uvolnění z vyučování PDF  Word 
Žádost o vyhotovení opisu (stejnopisu) vysvědčení PDF  Word 
Žádost o uvolnění z výuky tělesné výuky PDF  Word 
Žádost o uvolnění ze školní družiny PDF  Word 


Zápisní list PDF  Word 
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání PDF  Word 
Žádost o odklad povinné školní docházky PDF  Word