Zaměstnanci školy
Pedagogický sbor  
Ředitel školy Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA krumnikl@zsdvorska.com
Zástupkyně ředitele školy Mgr. Helena Daňková dankova@zsdvorska.com
   
Učitelé Mgr. Eva Gregorová gregorova@zsdvorska.com
  Mgr. Ivana Klimešová klimesovai@zsdvorska.com
  Mgr. Dana Marťáková martakova@zsdvorska.com
  Mgr. Petra Přibilíková pribilikova@zsdvorska.com
  Mgr. Petra Peterková peterkova@zsdvorska.com
  Mgr. Petra Fojtíková fojtikova@zsdvorska.com
  Mgr. Jana Horáková horakova@zsdvorska.com
  Mgr. Marcela Bláhová blahova@zsdvorska.com
  Mgr. Pavla Ševčíková sevcikova@zsdvorska.com
  Mgr. Markéta Loubová loubova@zsdvorska.com
  Mgr. Taťána Gottvaldová gottvaldova@zsdvorska.com
  Mgr. Hana Dostálová dostalova@zsdvorska.com
  Mgr. Bc. Martin Weinhöfer, Ph.D. weinhofer@zsdvorska.com
  Mgr. Jana Wingová wingova@zsdvorska.com
  Mgr. Ivana Dítětová ditetova@zsdvorska.com
  Mgr. Tomáš Franc franc@zsdvorska.com
  Mgr. Renata Rysová rysova@zsdvorska.com
  Mgr. et Mgr. Ondřej Kovář kovar@zsdvorska.com
  Mgr. František Šejnoha sejnoha@zsdvorska.com
  Mgr. Zdeňka Fojtíková fojtikovaz@zsdvorska.com
  Mgr. Lucie Hofírkové hofirkova@zsdvorska.com
  Mgr. Lenka Růžičková ruzickova@zsdvorska.com
  Mgr. Eva Rychlíková rychlikova@zsdvorska.com
  Mgr. Kateřina Fleková k.flekova@zsdvorska.com
  Mgr. Jana Witkovská janouskova@zsdvorska.com
  Mgr. Věra Janoušková witkovska@zsdvorska.com
  Mgr. Jana Piňosová pinosova@zsdvorska.com
  Mgr. Hana Veselá vesela@zsdvorska.com
  Mgr. Jan Čápek capek@zsdvorska.com
   
ŠD Alena Klimešová klimesovaa@zsdvorska.com
  Iva Magdová magdova@zsdvorska.com
  Milada Sedláková
  Mgr. Jana Bačíková
  Radka Fleková
   
Školní psycholog PhDr. Ing. Aneta Orálková oralkova@zsdvorska.com
   
Provozní zaměstnanci Juraj Jurik
  Ivana Bednářová
  Dana Ježová
  Irena Nečasová
  Zita Pelová
   
Školní jídelna Bc. Silvie Opluštilová
  Ludmila Bušová
  Hana Vitvarová
  Andrea Formánková
  Ilona Vázlerová
  Jarmila Němcová
  Kamila Žáčková, kuchařka MŠ
   
THP Jana Svobodová
   
Mateřská škola Bc. Lada Sedláková sedlakova@duhovaskolicka.cz
  Michaela Fleková flekova@zsdvorska.com
flekova@duhovaskolicka.cz
  Petra Buchtová buchtova@duhovaskolicka.cz
  Lada Slavíčková, DiS. slavickova@duhovaskolicka.cz
  Eva Ehrenbergerová ehrenbergerova@duhovaskolicka.cz