Projekt COMENIUS
Program SOCRATES - Comenius 1-projekt spolupráce škol.

Název Projektu: Creative connections across Europe (Tvořivá spolupráce evropských škol)

Přidělené finanční prostředky na školní rok 2005/2006: 4 790,- Euro (137 362,Kč)

Partnerské školy: Základní škola Blansko, Dvorská 26, Česká republika
  Arany János Általános Iskola, Kisújszállás, Maďarsko
  Montalbo Community Primary School and Nursery, Durham,
  Velká Británie

Aktivity, které již proběhly: - přípravná návštěva-listopad 2004: Durham-Velká
Británie-navázání kontaktů s partnerskými
školami, zapojení do projektu: Atlas the Lion´s
Magical European Journey-máme CD: prezentace
naší školy se 14 evropskými zeměmi-maskot
školy v podobě plyšového zvířátka
  - podání žádosti o projekt Národní agentuře Socrates - leden 2005
  - schválení projektu NA - červenec 2005
  - zahájení práce na projektu – září 2005

Chystané aktivity: - partnerská schůzka na ZŠ Blansko, Dvorská 26, 15-18. listopadu 2005: seznámení se školou, žáky a učiteli zapojenými do projektu, ukázky prací žáků, seznámení se vzděl. systémem, výměna dárečků
  - prezentace kulturních akcí ZŠ Blansko, Dvorská 26
  - výroba vánočních dárků, ozdob, příprava vánočních besídek a mezinárodního vánočního stromu, prezentace českého způsobu oslav vánočních svátků, našich tradic, zvyků a obyčejů
  - podání žádosti o prodloužení projektu: leden 2006
  - partnerská schůzka učitelů a dětí na škole v Maďarsku, oslavy výročí zakladatele školy, srovnávání kultury našich národů-březen 2006
  - partnerská schůzka učitelů a dětí na škole ve Velké Británii-sportovní aktivity a soutěže mezi žáky partnerských škol
  - podání zprávy o výsledcích práce na projektu-srpen 2006
  - zpracování finanční zprávy-srpen 2006