Školní jídelna
telefon: 516 419 430

Výdej stravy:

Výdej stravy pro bývalé zaměstnance (důchodce, první odchod do důchodu): od 11,00 do 11,30 hodin
Výdej stravy pro zákonné zástupce žáků (platí pro první den nemoci žáků): od 11,00 do 11,30 hodin
Výdej stravy pro žáky a pedagogy: od 11,40 do 14,00 hodin

vedoucí školní jídelny - obchodní referent: Bc. Silvie Opluštilová
  E-mail: jidelna@zsdvorska.com
hlavní kuchařka: Ludmila Bušová
kuchařky: Hana Vitvarová
  Andrea Formánková
  Ilona Vázlerová
  Jarmila Němcová
kuchařka MŠ: Kamila Žáčková

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY ŠKOLNÍ JÍDELNY

Na základě dosavadních zkušeností z provozu nového objednávkového systému je nově stanovena doba na výběr obědů na 2 dny předem.

Odhlašování obědů zůstává 1 den předem.

V obou případech vždy do 14 hodin.

V Blansku dne 5. 10. 2015

Vedoucí stravování: Miroslava Dvořáková

Ředitel školy: Mgr. Bc. Dušan Krumnikl

Důležitá informace pro strávníky školní jídelny

Počátkem měsíce října 2015 přejde naše školní jídelna na nový objednávkový systém jídel a s tím i na možnost výběru ze dvou jídel.

Strávníci, či jejich zákonní zástupci, budou provádět výběr a odhlášky obědů prostřednictvím internetu nebo na objednávkovém terminálu ve školní jídelně, a to nejpozději do 14. hodiny předešlého dne. Ve 14 hodin bude provedeno stažení dat, v této době již není možné provádět jakékoli změny.

Každý strávník obdrží od vedoucí stravování přihlašovací heslo pro změny po internetu. Na objednávacím terminálu se provádějí změny automaticky pomocí čipu.

Vstup do internetového objednávkového systému zde (http://sj.zsdvorska.com:8080/).

Důležité upozornění:
Pokud si strávník oběd nezmění či neodhlásí, bude automaticky přihlášen oběd č. 1.

Jestliže bude na oběd č. 2 přihlášeno méně než 20 strávníků, bude vařen a podáván všem strávníkům pouze oběd č. 1.

Výdej obědů bude prováděn zásadně pomocí identifikačních čipů, zapomenutí čipu je nutné nahlásit vedoucí stravování. Při ztrátě hradí strávník celou hodnotu čipu = 116,- Kč.

V Blansku dne 24. 9. 2015

Vedoucí stravování: Miroslava Dvořáková

Ředitel školy: Mgr. Bc. Dušan Krumnikl


Alergeny

Vážení strávníci,
dne 13.12. 2014 nabývá účinnosti nařízení EU 1169/2011, které se týká veřejného, v našem případě, školního stravování. Z tohoto nařízení vyplývá povinnost informovat strávníky o výskytu alergenů v potravinách a pokrmech. Bylo vyčleněno 14 nejdůležitějších alergenů – viz. příloha Seznam alergenů.

V Blansku dne 1. 12. 2014

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

* * *

Jídelní lístek

Aktuální jídelní lístek je dostupný na adrese objednávkového systému, který naleznete zde.

* * *

Ceny stravného od 1. 9. 2017

Více zde...