Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak


Název projektu: Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/02.0174
(udržitelnost projektu)

Dne 2. 11. 2016 proběhla zajímavá beseda s majitelem Galerie a antikvariátu Jonáš Blansko a Galerie Ve Věži panem Pavlem Svobodou. Pavel Svoboda je prvním certifikovaným průvodcem města Blanska. Besedy se zúčastnili žáci 9. A třídy. Téma besedy bylo velmi zajímavé a obsáhlé, neboť zahrnovalo oblast Blanska a okolí včetně Moravského krasu. Z hlediska časového se zaměřil na časové údaje od 10. století našeho letopočtu do současnosti. Ve svém výkladu zmínil nejvýznamnější rody v Blansku a okolí a jejich významný podíl na utváření a rozvoji Blanska. Vzpomněl i na budování železnice na trati Brno – Česká Třebová, kterou budovala italská firma, a ručně se razilo všech deset tunelů směrem na Blansko. Když byl zahájen provoz železnice a měli tudy projíždět první vlaky, lidé se do nich báli nastoupit, protože něco takového ještě neviděli. Žákům pak představil i projekt budování železniční tratě z Blanska do Vyškova. Tento projekt však nebyl realizován, neboť vypukla I. světová válka a plány se již nikdy neuskutečnily. Současnost s nedávnou historií propojil informací o povýšení městyse na město Blansko, které se událo v roce 1905. Pohovořil o radním, který inicioval toto povýšení. Dále představil žákům nejvýznamnější památky a zajímavosti ve městě, kolem kterých mnozí žáci denně chodí, aniž by znali jejich historii či význam.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zpět