Čtenářská dílna v 8. A


Od léta je na naší škole realizován další z projektů EU s názvem Čti, uč se, domluv se. Jednou s dílčích aktivit, na něž se zaměřuje, je rozvoj čtenářské gramotnosti, a to prostřednictvím čtenářských dílen.

Jedná se o poněkud netradiční, ale v dnešní době oblíbenou hodinu literatury. Děti si do hodiny přinesou rozečtenou knihu (beletrii), případně si vyberou nějakou z nabídky školní knihovničky. Seznámí se s pravidly dílny čtení a se zadaným úkolem – jevem, který budou v konkrétní hodině v příběhu své knihy sledovat. Najdou si libovolné místo ve třídě a pustí se do čtení. V závěrečné části hodiny probíhá diskuse ke stanovenému úkolu.

A co je cílem takových hodin literatury? Přivést žáky v dnešní době internetu a elektronické komunikace zpátky ke čtení. Rozvíjet v nich pozitivní vztah k literatuře, ale i schopnosti porozumět tomu, co čtou, v přečteném se orientovat, rozvíjet si slovní zásobu a hlavně zájem o pravidelné čtení.Zpět