Shadowing neboli stínovaní


je aktivita podporující profesní růst učitelů. Jedná se o hostování na zahraniční škole, při které vyučující navštěvuje výuku, pozoruje chod školy, práci pedagogů a vše, co je spojeno s vyučovacím a vzdělávacím procesem. A samozřejmě má možnost se i aktivně do výuky zapojit, aby si třeba otestoval své jazykové znalosti a metody práce. V rámci realizace projektu Čti, uč se, domluv se s reg. číslem CZ.1.07/1.1.00/56.2043 jsem měla možnost se tohoto stínování zúčastnit.

Ke svému studijnímu pobytu jsem si vybrala město Vantaa ve Finsku, protože finský vzor vzdělávání a znalosti žáků patří v evropském srovnání k těm nejlepším. Stáž probíhala na tzv. Pimary School, která je obdobou 1. stupně naší základní školy. Škola se nachází ve švédsky mluvící oblasti a navštěvují ji žáci ve věku 6-12 roků. Součástí školy je také jedna třída předškoláků. Jednalo se o školu malotřídního typu. Školu navštěvuje 80 žáků, kteří jsou rozděleni do čtyř tříd. Výuka začíná v 8.00 nebo v 9.00 a končí ve 13, 14 nebo 15 hodin. Školní rok má vždy pevně stanovených 190 dnů výuky, zbytek jsou prázdniny, jejichž termíny se každým rokem mění. Co mne velice zaujalo a překvapilo bylo to, že všechny přestávky žáci tráví na školním dvoře a přilehlém hřišti a zahradě. Ve třídách žáci nepoužívají přezůvky, chodí v ponožkách. Další zajímavostí finského školství je, že se při obědě žáci obsluhují sami, obědvají přímo na školní lavici a své místo po sobě uklízejí. Obědy jsou žákům poskytovány bezplatně, platí je zřizovatel školy.

Skladba vyučovacích předmětů a počty hodin jsou obdobné našim. Avšak počet žáků v žádné třídě nepřesáhl 18 a učiteli byl vždy k dispozici jeden speciální pedagog, který se věnoval dětem, které nějakým způsobem potřebovaly poradit. Pro žáky se specifickými poruchami učení probíhaly zvláštní hodiny nad rámec běžné výuky, které měli učitelé zařazeny do běžného úvazku. Přestože třídy byly vybaveny moderní technikou, výuka probíhala víceméně s využitím klasických metod a největší důraz byl kladen na samostatnou práci žáků. To byl dle mého pozorování také hlavní rozdíl mezi žáky u nás a ve Finsku, kteří jsou vedeni k větší samostatnosti a zodpovědnosti za svoji práci již od předškolní výuky. Také administrativní zátěž učitelů i ředitelství školy je mnohem menší, než je tomu u nás. Komunikace školy s administrativního centra, popřípadě komunikace s rodiči probíhá elektronicky. Elektronicky je vedena i evidence absence, třídní knihy, záznamy o hodnocení žáků a omlouvání žáků.

Hostování ve finské základní škole mohu zhodnotit velice pozitivně. Byla jsem nadšena ze vstřícného přístupu všech pracovníků školy, příjemné atmosféry a ochoty zasvětit mne do všech procesů a aktivit finského vzdělávacího systému. Mezi hlavní pozitiva zahraničních stáží pro učitele patří kromě výše uvedeného také možnost komunikace v cizím jazyce, poznání nových přístupů a metod ve vzdělávacím procesu a také navazování mezinárodních vztahů s vyučujícími a školami v rámci Evropy.

Mgr. Helena Daňková


Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek

Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek

Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek

Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek

Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek

Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek

Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek

Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek

Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek

Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek

Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek

Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek

Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek

Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek

Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek


Zpět