Zahraniční jazykový kurz pro učitele


Ve dnech 11. 10. - 24. 10. 2015 jsme se zúčastnily v rámci projektu EU jazykového kurzu na Maltě. Malta - ostrovní stát ležící ve Středozemním moři jižně od Sicílie na křižovatce cest mezi Gibraltarem, Suezem, Sicílií a Tuniskem. Ostrov Malta měří na délku zhruba 25 km a na šířku 12 km. Ač malá země /tvoří ji ostrovy Malta, Gozo a Comino/, má velmi bohatou historii spojenou s vládou Řádu maltézských rytířů a nadvládou Britů. Na ostrově Malta žije většina obyvatel, leží zde hlavní město státu a jediné letiště. Nejsou tam řeky ani hory. Povrch je mírně zvlněný, s nízkými kopci. Úředním jazykem je angličtina a maltština. Angličtina se vyučuje od první třídy základní školy, píše v ní denní tisk, vysílá televize a promítají se filmy.

Kurz zajišťovala jazyková škola „Sprachcaffe v malebném městečku St. Julian´s. Město se nachází nedaleko hlavního města Vallety, neboť na Maltě je všechno „nedaleko“. Nedají se rozpoznat ani hranice mezi obcemi.

Před nástupem na výuku jsme psaly rozřazovací test znalostí angličtiny a podle výsledků testu jsme byly rozděleny do jednotlivých skupin. Byly jsme zvědavé na nové metody výuky angličtiny. Ale k našemu překvapení výuka probíhala ve stejném duchu jako v České republice. Rozdíl byl v tom, že se vyučovalo v malých skupinách 6 – 10 studentů a velký důraz byl kladen na komunikaci, poslech a porozumění textu. Slovíčka i gramatiku si převážně museli studenti osvojit ve svém volném čase.

Byly jsme nadšené z přátelské, slunečné a srdečné atmosféry mezi studenty i učiteli. Věkové rozpětí studentů bylo od 20 do 60 let. Získávaly jsme zkušenosti s různými druhy výslovnosti angličtiny u studentů z Japonska, Bulharska, Brazílie, Itálie, Německa, Polska, Libye, Turecka, Švýcarska i Ruska. Čechy jsme podle výslovnosti hned rozpoznaly. Nejhůř bylo rozumět Japoncům. Nejzajímavější byla konverzace na různá témata. Dozvěděly jsme se od spolužáků, že v Bulharsku bují korupce, v Brazílii je velkých městech nebezpečno a v Kolumbii se nedá vycházet po osmé hodině večerní, v Japonsku zase velmi tvrdě pracují a v Itálii je všechno „no stress“. Získaly jsme nadhled nad problémy v naší malé zemičce a staly jsme se na 14 dní součástí jedné velké jazykové rodiny.

Nejenže jsme se zlepšily v komunikaci, ale zvládly jsme i procestovat dopravními prostředky kus Malty. Doprava na Maltě je velmi hustá, řidiči velmi často jezdí nebezpečně a policisté si rovnou říkají o úplatek za rychlou jízdu. Na Maltě se jezdí vlevo a i na to jsme si musely dlouho zvykat. Obdivovaly jsme památky v hlavním městě, podnikly jsme výlet lodí do „Modré laguny“ na ostrov Comino. Počasí nám přálo, a tak jsme mohly relaxovat v moři a u bazénu, který byl součástí školního areálu.

Tento /pro učitele/ nevšední zážitek zprostředkujeme našim žákům i kolegům. Je pro nás novým impulsem k jazykovému vzdělávání.

Mgr. Eva Gregorová, Mgr. Ivana Klimešová, Mgr. Petra Fojtíková


Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek

Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek

Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek

Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek

Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek

Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek

Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  

Zpět