Projekt Moje první firma


Dne 31.7. 2015 bude ukončena činnost v projektu Moje první firma. Žadatel projektu společně se svými partnery splnil projektové zadání, cíle a úkoly, které si vytýčil na samotném počátku projektu. Svoje zkušenosti, poznatky a praktické rady použili členové realizačních týmů při tvorbě a zpracování brožury Studentská firma v praxi. Na každé ze zapojených škol pracovaly fiktivní firmy, které se lišily předmětem podnikání, a tudíž i svou podnikatelskou činností. Poznatky z praxe včetně hodnocení jsou zapracovány do brožury, která jako celek tvoří soubor námětů, postřehů, rad a doporučení pro realizaci fiktivních firem ve školách. Díky zkušenostem s realizací fiktivních firem jsme zároveň analyzovali míru potřebnosti, míru zkušeností žáků, pedagogů s problematikou podnikání. Poukázali jsme zároveň na slabá místa, se kterými jsme se setkali v průběhu realizace a která bude třeba i z centrální úrovně řešit, pokud se budeme soustavněji ve školách touto problematikou zabývat.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, hlavní manažer projektu

Brožura k nahlédnutí zde.Zpět