Projekt Moje první firma


Druhý workshop projektu Moje první firma proběhl v předem stanoveném termínu 23.6. 2015. Žáci již očekávali blížící se konec školního roku, se závěrem školního roku – obdobím školního vyučování - končila pro žáky zapojené do projektu také jejich činnost v rámci aktivit projektu.

Pro pedagogické pracovníky škol zapojených do projektu toto období předznamenává splnění spousty náročných úkolů. Jednak je to úspěšná administrace projektu a záležitostí s ní spojených, jednak jsou to úkoly, které plynou z účasti v projektu. Jedním z nich je i účast a příprava vystoupení na workshopu.

Na 2. workshopu zástupci z jednotlivých škol představili a zhodnotili svoji činnost za uplynulé období. Hovořili otevřeně o kladech a záporech, s nimiž se setkali při realizaci projektu. Pracovní setkání dále vyplnila diskuze nad výstupem z projektu, kterým je brožura Studentská firma v praxi. Nyní již v závěrečné etapě projektu zbývá dopracovat výstupy, kde jsou zohledněny praktické zkušenosti z činnosti kroužků, zpracovat a vydat brožuru s názvem Studentská firma v praxi.

Všichni účastnici workshopu se shodli také na tom, že zapojení žáci a studenti do projektu měli jedinečnou možnost se seznámit a zkusit si pracovat ve fiktivní firmě. Zkusit si řídit firmu, zaměstnance firmy, vydávat pokyny, rozhodnutí a pracovat v podnikatelském konkurenčním prostředí, i když zatím jenom na zkoušku. Pro žáky, studenty i pedagogy to byla neocenitelná zkušenost.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, hlavní manažer projektuZpět