Projekt Moje první firma


Společné pracovní setkání realizačního týmu a odborných pracovníků proběhlo ve dnech 22. a 23. 5. 2015. Cílem tohoto setkání bylo seznámit účastníky projektu se stavem realizace projektu a změnami na straně řídícího orgánu. Řešena byla také otázka příprav na 2. workshop projektu. Hlavním bodem jednání byla realizace výstupu z projektu Moje první firma, kterým je vydání brožury Studentská firma v praxi. Odborní pracovníci z jednotlivých škol v rámci diskuze vyjádřili své představy a doplňující náměty. Pro všechny školy zapojené do projektu byla upřesněna struktura práce, včetně jejího rozsahu pro jednotlivou školu. Důraz byl kladen také na části textu, které budou zaměřeny na analýzu pozitiv a negativ při realizaci studentských firem v praxi na jednotlivých školách.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, hlavní manažer projektuZobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek


Zpět