Projekt Moje první firma


Dne 26. 3. 2015 proběhl na naší škole 1. workshop projektu Moje první firma. Workshopu se zúčastnily školy zapojené do projektu reprezentované svými realizačními týmy. Předmětem a hlavním cílem workshopu bylo seznámení se s dosud realizovanými aktivitami, vyhodnocení činnosti a zkušeností z realizace projektu.

Hlavní manažer projektu představil cíle a záměry projektu, pohovořil o výstupech z projektu a realizaci klíčových aktivit. V další části workshopu vystoupili jednotliví odborní pracovníci klíčových aktivit ze škol realizujících projekt a seznámili ostatní s činností a naplňováním výstupů projektu na své škole. V rámci diskuze si účastníci vyměnili zkušenosti s realizací projektu i dílčí poznatky, jak ještě lépe rozvíjet činnost fiktivních firem. Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, hlavní manažer projektu


Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  

Zpět