Dne 24. 9. 2014 proběhl na naší škole workshop projektu Učíme se efektivně. Workshop projektu, který proběhl ve sborovně školy, bilancoval aktivity a činnost pedagogů a žáků zapojených do projektu.

Workshop zahájil hlavní manažer projektu Mgr. Bc. D. Krumnikl představením realizací cílů a aktivit projektu. Následovalo vystoupení Mgr. R. Rysové, která seznámila účastníky s tvorbou interaktivních materiálů pro přírodopis, chemii a fyziku. S realizací a tvorbou digitálních učebních materiálů pro oblast cizích jazyků vystoupily Mgr. H. Daňková a Mgr. M. Loubová. Předvedly praktické příklady tvorby a využití digitálních učebních materiálů pro práci na SMART BOARDU. S dalším příspěvkem vystoupila Mgr. E. Gregorová, která představila využití výukových materiálů pro rozvoj čtenářské a informační gramotnosti v hodinách informatiky. Tuto část workshopu, věnovanou ukázkám realizace digitálních výukových materiálů, zakončila Mgr. P. Přibilíková prezentací výukových programů pro vlastivědu.

V diskuzi si vyměnili účastníci workshopu zkušenosti s tvorbou a využitím digitálních učebních materiálů.

Celkový přínos projektu vyhodnotil Mgr. Bc. D. Krumnikl, v závěru poděkoval všem členům realizačního týmu za odvedenou práci, aktivitu a kreativitu při realizaci projektu Učíme se efektivně.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, hlavní manažer projektuTento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zpět