Místo konání: ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26, sborovna školy
Datum: 24.9. 2014

Čas: 15,00 hodin

Program:

1. Přivítání přítomných

2. Realizace aktivit v rámci projektu Učíme se efektivně – Mgr. Bc. Dušan Krumnikl

3. Konkrétní realizace aktivit Mgr. Renata Rysová:
- interaktivní programy a pracovní listy (přírodopis, chemie, fyzika)
- informace o oblastech využití vytvořených DUMů
- seznámení s obsahem jednotlivých sad výukových materiálů

Konkrétní realizace aktivit Mgr. Markéta Loubová, Mgr. Helena Daňková:
- ukázka výukových programů na SMART BOARD
-šablona II/2:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti – číslo a početní operace pro 4. ročník (čísla do 1 000, jednotky času, zlomky), geometrie v rovině a v prostoru pro 5. ročník (tělesa).
-šablona II/2: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků - pro výuku anglického jazyka v 5. ročníku (přítomný čas, jednoduché příběhy)

Konkrétní realizace aktivit Mgr. Eva Gregorová:
-přehled všech inovativních materiálů
-šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti – ukázky z informatiky

Konkrétní realizace aktivit Mgr. Petra Přibilíková:
-ukázky pro výuku vlastivědy

4. Diskuze

5. Celkové vyhodnocení a přínos projektu, nové zkušenosti – Mgr. Bc. Dušan Krumnikl

6. Závěr

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, hlavní manažer projektuTento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zpět