Realizací projektu Učíme se efektivně dochází k rozvoji a sebeuplatnění pedagogických pracovníků. Realizace pro žáky znamená aplikaci nových metod a přístupů včetně využití moderní didaktické techniky.

Vzdělávací proces, který je obohacen o inovativní vzdělávací materiály, je pro žáky zajímavější, pestřejší co do obsahu i co do vzdělávací nabídky témat. Ve vybraných prioritních tématech jde učivo ještě více do hloubky a zároveň umožňuje „jiný“ pohled na probíranou látku. Inovativní výchovné materiály jsou tvůrčím způsobem díla vytvořená pedagogickými pracovníky.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, hlavní manažer projektuTento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zpět