Projekt Interaktivní cesta


I když projekt Interaktivní cesta byl ukončen 30.6. 2012, činnosti a aktivity v rámci udržitelnosti projektu probíhají i v současném období na škole příjemce dotace a partnerských školách. Pro vzdělávací činnost jsou využívány vytvořené programy v rámci projektu Interaktivní cesta zejména v informatice. Žáci ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26, konkrétně 4. a 5. ročníků se společně s pedagogy zúčastnili úklidu Moravského krasu, kterým přispěli k trvale udržitelnému životu na Zemi a zachování stabilních podmínek pro faunu a flóru v této oblasti.

Dále v rámci vzdělávacího procesu žáci pracovali s výukovými programy: Piktogramy v Moravském krasu, Putujeme Moravským krasem, Poznávání rostlin, dřevin. Úspěchu na republikové úrovni dosáhl výukový program Pověst o Kateřině, který vznikl v rámci projektu. Tento výukový program pro práci s interaktivní tabulí byl oceněn v soutěži Domino - Národním institutem dalšího vzdělávání Praha. Tvůrcem programu byla Mgr. E. Gregorová. Žáci rovněž pracovali s internetovými encyklopediemi.

Na vyšším stupni základní školy se zejména žáci 8. a 9. ročníků zapojili do projektové práce v předmětu výchova k občanství. Žáky nejvyššího ročníku navštívil starosta města Blanska Ing. L. Toufar. Formou projektové práce si žáci rozšiřují své znalosti o Blansku, tedy městě, ve kterém převážná většina z nich žije. Další oblastí zájmu a zkoumání byl Moravský kras. Jako specifický úkol dostali žáci zaznamenat změny v posledních dvou letech v Blansku a jeho okolí. Takto vznikly za osmý a devátý ročník dvě projektové práce. Své vědomosti o historii Blanska si žáci ověřují interaktivně v počítačové učebně. Projekt žije dál.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, hlavní manažer projektuTento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zpět