Žijeme tu společně


Tak se jmenoval projektový den, kterého se zúčastnili žáci ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská. Nejdříve děti přemýšlely z kolika zemí vlastně pochází jejich spolužáci – cizinci. Společně jsme zjistili, že u nás studují děti z Mongolska, Kyrgyzstánu, Ukrajiny, Slovenska a příští školní rok nastoupí i prvňačka z Vietnamu. Žáci pracovali s nově vytvořeným programem na interaktivní tabuli.

Zjišťovali polohu států, počet obyvatel, hlavní město a další zajímavosti o zemích původu našich studentů. Vyplňovali pracovní listy a svoje poznatky si ověřili v zábavném kvízu. Podívali se na film o Mongolsku, prohlédli fotografie z Kyrgyzstánu, Ukrajiny, Slovenska. Snažili se porozumět některým slovenským slovům. Pouze někteří, co sledují slovenské televizní programy rozuměli. V diskuzi se spolužáky - cizinci jsme se dozvěděli mnohé o některých zvyklostech. Jedna ze zvyklostí nás ovšem šokovala. Unášení dívek na vdávání v Kyrgyzstánu. Rozdílnost práv žen v různých zemích si děti připomněly i 8. března, kdy se slaví Mezinárodní den žen. Aby potěšily všechny ženy, upekly jsme perníková srdce, která si dítka sama nazdobila a předala s vlastnoručně vyrobeným přáníčkem maminkám, sestrám, tetám nebo babičkám. Projekt Za vzděláním společně CZ.1.07/1.2.09/04.0008 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jedním z cílů projektu je prevence rasismu a xenofobie. Strach z cizinců, jejich tradic a odlišné kultury mají zejména rodiče žáků a prarodiče. U žáků naší školy přispívají tyto projekty k lepšímu pochopení důvodů cizinců žít v naší zemi a k poznání rozdílností kultur a tradic.

Mgr. Eva Gregorová, Mgr. Hana Dostálová


Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek

Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek

Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek

Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek

Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek

Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  Zobrazit úplný obrázek  

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zpět