Tvorba žáků ve výuce fyziky
Žáci naší školy si již delší dobu ověřují tvorbou jednoduchých výrobků fyzikální zákony v praxi. Děti již měly možnost si vyzkoušet, jak vyrobit přesýpací hodiny, sluneční hodiny a rovnoramennou páku. Pozorovaly difuzi některých látek, odlišné vlastnosti kapalin různé hustoty a učily se aplikovat další fyzikální poznatky.
Na snímku žáci 6.B ukazují, jak fungují laboratorní váhy. K výrobě stačí běžné věci, které jsou normálně dostupné v každé domácnosti.Zobrazit úplný obrázek  

Zpět