Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak


Název projektu: Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/02.0174
(udržitelnost projektu)

V posledním roce udržitelnosti projektu Interaktivní cesta byli žáci i učitelé opět aktivní. Žáci 9. A třídy pod vedením Mgr. Bc. Dušana Krumnikla, MBA zpracovali v předmětu výchova k občanství projekt na téma Historie a současnost města Blanska a možné budoucí vize jeho rozvoje. Jmenovaná třída byla rozdělena do několika týmů, které dostaly zadání včetně termínů předání práce. Nad projektem probíhaly průběžně konzultace, kontrola tvorby a naplnění projektového zadání. Zpracováním projektu žáci sami nacházeli materiály o historii města Blanska, ověřovali si svoje znalosti a vědomosti, rozšiřovali sociální vazby a kompetence, zpřístupnili si a zatraktivnili si výuku o městě, ve kterém většina z nich žije. Při pohledu na blízkou budoucnost města Blanska a jeho okolí zaměřili svoji pozornost na trail park, nové autobusové nádraží, skleníky, most na Staré Blansko, budoucnost hotelu Dukla, silnice D 43 a konečně i na budoucí vize sídliště Zborovce.

V rámci vzdělávacího procesu a mezipředmětových vztahů žáci naší školy využívají také naučnou stezku, která byla vybudována z finančních prostředků projektu. Pro konkretizaci a zintenzivnění vzdělávacího procesu je tato naučná stezka zdrojem cenných informací a ukázek přírodnin. Nedílnou součástí mezipředmětových vztahů je také práce s digitálními technologiemi, které byly jedním z cílů projektu. V rámci těchto aktivit žáci pracují s výukovými programy, které výrazným způsobem ve výuce využívá zejména Mgr. Eva Gregorová. Zabývá se regionální tematikou a programy využívá i pro jazykovou výuku. Z výše uvedeného vyplývá komplexní použití a využití materiálů, zkušeností získaných při realizaci projektu a jeho následné udržitelnosti. Využití materiálů, zkušeností, informací lze přitom uplatnit napříč vzdělávacím spektrem celého kurikula. Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBATento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zpět