Naše škola je připojena k eduroamu

eduroam je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V České republice je tento projekt zastřešován sdružením CESNET. Naše škola se do projektu zapojila v roce 2019. Byl tak učiněn další krok ke zvýšení kvality zajištění studia a prestiže instituce.

Jeden účet. Kdekoliv.

Registrovaný účastník může používat tuto bezdrátovou síť (kdekoliv je dostupná) pomocí jednoho uživatelského účtu. Správu účtu provádí domovská (zřizující) organizace.

Použití roamingu je jednoduché, řádně nastavené zařízení účastníka se připojuje automaticky, jakmile je síť eduroam k dispozici. Podobně jako funguje připojení k zahraničním sítím mobilních operátorů v rámci roamingu. Odtud také akronym: education roaming.

Služba je pro všechny účastníky zdarma.

Aktivace eduroam účtu

V eduroamu se Za uživatelské znak @ a realm

používá uživatelské jméno sestávající ze dvou částí - samotného uživatelského jména a realmu. jméno, na něž jste zvyklí z ostatních systémů školy/instituce, budete v rámci roamingu přidávat zsdvorska.com. Než budete moci roaming využívat, budete si také muset nastavit eduroam heslo.

Nastavení uživatelských zařízení pro připojení k eduroamu

Pro bezpečné připojení k eduroamu nestačí jen zadat jméno a heslo. Musíte si nastavit i kontrolu certifikátů, nejsnazší je to učinit pomocí eduroam CAT, viz dokumentace na eduroam.cz.

Pro ruční nastavení budete potřebovat následující informace:

název sítě (SSID): eduroam

protokol připojení: 802.1x

zabezpečení a šifrování: WPA2/AES

ověřování: PEAP (alternativně TTLS)

vnitřní autentizační protokol: MS-CHAPv2

jméno RADIUS serveru: zsdvor-radius.zsdvorska.com

certifikační autorita: DigiCert Assured ID Root CA

IP adresa je přidělována automaticky prostřednictvím protokolu DHCP

Pokryté prostory

eduroam je vysílán v rámci školy spolu s ostatními bezdrátovými sítěmi. Přístup k síti eduroam není nikterak časově omezen.

Filtrování provozu

Provoz žáků školy je filtrován v souladu se zákony ČR.

Do provozu návštěvníků není nijak zasahováno s výjimkou filtrování odchozího SMTP provozu (TCP/25), pro odesílání pošty používejte služby SMTPS (TCP/465) anebo Submision (TCP/587).

Podpora

Uživatelé naší školy/instituce se mohou obracet na email eduroam@zsdvorska.com.